Liên kết website

Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong hợp tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông

04/07/2024

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, đưa công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng hiệu quả, thực chất, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội; đồng thời đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, trong đó trọng tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, ngày 13/3/2024, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã ký kết Chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông năm 2024.

Đây là một trong những cách làm hiệu quả mà tỉnh Quảng Ninh đang áp dụng triển khai, bên cạnh các mô hình PBGDPL hiệu quả như: Mô hình “Truyền thanh pháp luật” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh thực hiện; mô hình “Câu lạc bộ bạn giúp bạn” tại phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh…

Chương trình phối hợp PBGDPL và truyền thông gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị. Nội dung phối hợp PBGDPL và truyền thông tập trung vào các vấn đề, lĩnh vực có tính thời sự, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của người dân, xã hội và phù hợp với định hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh và trung ương, trong đó có nhiệm vụ thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND ngày 9/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các chương trình, đề án về PBGDPL giai đoạn 2022 - 2027; đẩy mạnh phổ biến, nêu gương người tốt, việc tốt trong thực tiễn thi hành, chấp hành pháp luật, nhất là những cá nhân, tổ chức dũng cảm đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, vô trách nhiệm, những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

 Hình thức PBGDPL, truyền thông được đa dạng hoá, khuyến khích áp dụng những cách thức truyền thông mới, đảm bảo chất lượng, thời lượng và thời gian đăng tải thông tin; chú trọng hoạt động truyền thông đối với người dân, doanh nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Sở Tư pháp ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông năm 2024.

Theo Chương trình phối hợp, đến nay, Sở Tư pháp và Trung tâm truyền thông tỉnh đang phối hợp thực hiện các sản phẩm truyền thông, PBGDPL trên các nền tảng truyền thông của Trung tâm Truyền thông tỉnh như: Phóng sự truyền hình, tiểu phẩm pháp luật truyền hình phát sóng trên kênh QTV1 - kênh thời sự, chính trị, tổng hợp của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh; tin, bài trên Báo Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh điện tử và Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh; phóng sự phát thanh PBGDPL về các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội, các văn bản pháp luật mới được Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua…


Phóng sự phát thanh tìm hiểu pháp luật “Vi phạm pháp luật trên không gian mạng” được phát sóng tại chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật” trên kênh radio Quảng Ninh QNR1 tần số 97,8MHz ngày 30/6/2024 (trong Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Trung tâm truyền thông tỉnh).

Trên cơ sở các chương trình truyền thông được Sở Tư pháp và Trung tâm Truyền thông tỉnh thực hiện, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, khuyến khích các địa phương chia sẻ, sử dụng các sản phẩm của Chương trình hợp tác để “lan tỏa hiệu quả” chuyển đổi số trong công tác PBGDPL trên các phương tiện truyền thông của địa phương bằng các hình thức hợp lý như chia sẻ, phát các phóng sự phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trình chiếu các phóng sự truyền hình, video tiểu phẩm pháp luật tại các hội nghị tập huấn về PBGDPL, cập nhật các tin, bài lên Trang/Cổng Thông tin điện tử địa phương….

Để đạt được các mục tiêu phối hợp đã đặt ra, Sở Tư pháp tỉnh và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ trên cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện phối hợp cụ thể, trọng tâm, trọng điểm hằng năm để thực hiện truyền thông các nội dung văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp trên các nền tảng, hạ tầng truyền thông, nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Xác định đa dạng hóa các hình thức và thực hiện chuyển đổi số công tác PBGDPL với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng thực hiện hoạt động PBGDPL không bị giới hạn về không gian, lan toả sâu rộng và nhanh chóng các thông tin pháp luật chính thống; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, giúp người dân dễ dàng, thuận lợi trong tìm hiểu, khai thác, sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cũng như thực thi các quyền, nghĩa vụ pháp lý theo quy định pháp luật./.

                                                                     ĐTN

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật

Các tin đã đưa ngày: