Liên kết website

Sóc Trăng: Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

01/07/2024

Ngày 28/6/2024, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Đồng chí Trần Ngọc Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Qua 03 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, để kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 21/9/2021 thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đều ban hành Kế hoạch, Công văn hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện công tác này; hướng dẫn triển khai mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình hoà giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả tại cơ sở. Sở Tư pháp đã tổ chức 22 hội nghị tập huấn hướng dẫn, phổ biến quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật và phổ biến kiến thức pháp luật cho 2.450 đại biểu tham dự. Đồng thời, biên soạn và cấp phát miễn phí 3.320 quyển Sổ tay hướng dẫn công nhận, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Với việc triển khai kịp thời, nghiêm túc các nhiệm vụ liên quan xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, năm 2022 tỉnh Sóc Trăng có 108/109 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỷ lệ 99,1% và năm 2023 tỉnh Sóc Trăng có 109/109 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỷ lệ 100%.
Đồng chí Trần Ngọc Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá và ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả, nghiêm túc, thực chất, đầy đủ các nội dung đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phấn đấu duy trì, giữ vững tỷ lệ 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vào năm 2024 và những năm tiếp theo. Qua đó đảm bảo đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần vào quá trình thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị, Sở Tư pháp đã giới thiệu nội dung của Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp luật” trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh để các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời triển khai thực hiện./.
Phòng PBGDPL
Các tin đã đưa ngày: