Liên kết website

Một số kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

25/06/2024

Thời gian qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa, xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quyết định số 345/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương . Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao là đơn vị đầu mối tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, đội ngũ Tư vấn viên pháp luật gồm có 30 Luật sư thuộc 09 Văn Phòng luật sư trên địa bàn tỉnh Cà Mau được Bộ Tư pháp công nhận tại Quyết định số 1322/QĐ-BTP ngày 01/6/2020. 19 sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện đã phân công 196 cán bộ làm đầu mối thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tin về đội ngũ này đã được đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau và thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, liên hệ khi có yêu cầu. Trong hơn 05 năm qua, đã hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho hơn 2.806 hồ sơ; hỗ trợ lập thủ tục đăng ký đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho hơn 89 dự án; hỗ trợ lập thủ tục đất đai, thẩm định công nghệ cho 02 dự án; hướng dẫn thực hiện các chương trình khuyến mại, buôn bán trao đổi hàng hóa… cho hơn 22.000 hồ sơ; hướng dẫn, tư vấn về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ pháp lý thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 229 lượt người dân cần tư vấn pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và hỗ trợ, hướng dẫn cho 04 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia và 02 doanh nghiệp công bố hợp chuẩn; hỗ trợ thành lập 03 hợp tác xã; hướng dẫn và tiếp nhận 618 hồ sơ đăng ký kiểm tra của các cơ sở, cấp giấy chứng nhận 106 giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, ươm dưỡng giống thủy sản, hướng dẫn xác nhận 1.568 đối tượng nuôi chủ lực, 14 hồ sơ thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, 12 hồ sơ an toàn thực phẩm, 17 hồ sơ công bố hợp quy; hỗ trợ tư vấn 43 vụ trong các vấn đề như xây dựng cơ cấu tổ chức, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tư vấn đối với các lĩnh vực pháp lý cụ thể liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...

Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp trong khuôn khổ chương trình “Cà phê kết nối doanh nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2024” sáng ngày 01/6/2024.
 
Đặc biệt, để triển thực hiện khoản 1 Điều 8 Nghị định 55/2019/NĐ-CP, Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức 14 cuộc đối thoại và 01 cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp về thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tổ chức 29 buổi gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp, trong đó, có hơn 88 doanh nghiệp tham gia với 81 kiến nghị của doanh nghiệp, giải đáp đối thoại trực tiếp 35 kiến nghị, 46 kiến nghị còn lại giao các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết theo quy định; thực hiện chương trình “Cà phê kết nối doanh nghiệp” hằng tuần để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh gặp gỡ với các doanh nghiệp nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
 
Có thể khẳng định, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian qua đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp được cập nhật kịp thời, thường xuyên trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi, dễ dàng. Các hoạt động phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được các ngành, các cấp quan tâm, hoạt động tư vấn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan pháp lý được giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu, mang lại sự hài lòng của doanh nghiệp./.
Lê Nguyên Thảo
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: