Liên kết website

Hà Tĩnh phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật năm 2010

23/09/2010

Ngày 20 tháng 9 năm 2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2723/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựngm quản lý tủ sách pháp luật.

 

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phân bổ 524 triệu đồng (năm trăm hai mươi bốn triệu đồng) nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật năm 2010 cho Sở Tư pháp để thực hiện xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật cho 262 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh theo quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí nói trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguyễn Văn Dũng
Các tin đã đưa ngày: