Liên kết website

Tỉnh Phú Thọ bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

04/10/2010

Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008-2012; Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 07/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vừa qua Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định bổ sung, thay đổi các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ như sau:

 

- Ông Hoàng Văn Hiền - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Ủy viên thường trực Hội đồng, thay ông Vũ Như Dương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

            - Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Sở Tài chính, thay ông Trần Mạnh Cường - Giám đốc Sở Tài chính;

            Các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh bao gồm:

            - Ông Ngô Tố Dụng - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ;

            - Ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ;

            - Bà Nguyễn Quỳnh Thư Liễu - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thay bà Lê Thị Kim - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

            - Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thay ông Nguyễn Minh Dục - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

            Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thực hiện theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 07/01/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

Bùi Thị Loan
Các tin đã đưa ngày: