Liên kết website

Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 20/09/2010

Nhằm tập trung đánh giá tình hình quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các đơn vị, địa phương; Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2010.

Bến Tre: Kết quả cuộc thi “Hoà giải viên giỏi” tỉnh năm 2010 11/09/2010

Ngày 31/8/2010, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội thi “Hoà giải viên giỏi” cấp tỉnh năm 2010. Tại cuộc thi, 18 thí sinh xuất sắc của 9 đội đư¬ợc lựa chọn từ vòng thi cấp huyện đã thực hiện 2 phần thi: lý thuyết và giải quyết tình huống. Nội dung tập trung kiểm tra kiến thức pháp luật và nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tư pháp nói chung và hoạt động hoà giải ở cơ sở nói riêng; sự hiểu biết và vận dụng kiến thức pháp luật dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xử lý vi phạm hành chính… trong thực tiễn hoạt động hoà giải ở cơ sở.

Kế hoạch tổng kết 5 năm (2005-2010) Chương trình hành động về phổ biến, giáo dục pháp luật ở thành phố Hải Phòng 08/09/2010

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 theo tinh thần Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Chương trình) và Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tổng kết như sau:

ĐẮK NÔNG: KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PBGDPL. 08/09/2010

Ngày 25 tháng 08 năm 2010, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Theo đó, ông Võ Ái Cận, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông sẽ thay ông Nguyễn Văn Úy làm Phó chủ tịch Hội đồng. Bổ sung lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh làm thành viên Hội đồng. Đồng thời thay thế một số lãnh đạo các sở, ban, ngành sau: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Nội Vụ.

Khánh Hoà: Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2010 31/08/2010

Trong 6 tháng đầu năm 2010, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Khánh Hoà đã đi vào nề nếp, có chiều sâu và hiệu quả. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ tập trung vào giới thiệu, tuyên truyền văn bản pháp luật mới phục vụ nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn mà còn được thực hiện có tổ chức, thường xuyên với nhiều nội dung khác nhau.

Lạng Sơn thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 31/08/2010

Ngày 18 tháng 08 năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã ban hành kế hoạch số 79/KH-HĐPH về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010.

Đồng Tháp: Ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 31/08/2010

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL; tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của Hội đồng phối hợp các cấp; nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010.

Lạng Sơn: Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2010 30/08/2010

Thực hiện Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2010, trong 6 tháng đầu năm 2010 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đạt được những kết quả sau:

Các hoạt động triển khai Đề án tuyên truyền pháp luật tại Thanh Hóa 06 tháng đầu năm 2010 26/08/2010

Thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2010 của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Thanh Hoá, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Thanh hoá (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã lãnh đạo và chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát các nhiệm vụ công tác đã đề ra trong đó tập trung triển khai các Đề án về tuyên truyền pháp luật. Trong 06 tháng đầu năm 2010, kết quả thực hiện các Đề án đạt được như sau:

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh 21/08/2010

06 tháng đầu năm 2010, Thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL, cùng các Sở, Ban, Ngành thành phố đã chủ động, tích cực, thường xuyên triển khai các hoạt động PBGDPL, trong đó có nhiều kết quả nổi trội như: tham mưu cho Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 về Kế hoạch PBGDPL năm 2010 trên địa bàn thành phố. Theo Quyết định này, trong quý I/2010 thành phố đã có 24 quận, huyện và 06 sở, ngành (Sở Xây dựng, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, lực lượng thanh niên xung phong thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố) đã ban hành Kế hoạch PBGDPL cho cơ quan, đơn vị mình.