Liên kết website

Thanh Hoá: Kết quả phổ biến, giáo dục năm 2010 29/12/2010

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH - UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010, các Đoàn kiểm tra của HĐPH đã tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010, tại 9 huyện: Quan Hoá, Mường Lát, Như Thanh, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Quảng Xương,Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Thạch Thành.

Sơn La ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” 28/12/2010

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động quốc gia PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 - 2010; Căn cứ Công văn số 3809/BTP-PBGDPL ngày 26/10/2010 của Bộ Tư pháp v/v thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Ngày 23/12/2010 Sở Tư pháp Sơn La đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại cụm bản Ta Mo, xã Mường Bú, huyện Mường La.

Hà Tĩnh: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PBGDPL năm 2010 và triển khai nhiệm vụ PBGDPL năm 2011 23/12/2010

Ngày 16/12/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2010 và triển khai Kế hoạch PBGDPL năm 2011, dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, đoàn thể; Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Tổ giúp việc của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; Lãnh đạo UBND và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã. Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác PBGDPL năm 2010 trên địa bàn toàn tỉnh, các đại biểu tham gia thảo luận đã đánh giá rất cao về những kết quả đã đạt được từ công tác PBGDPL, nhất là vai trò của Sở Tư pháp- cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh.

Quảng Ninh: triển khai thực hiện thí điểm “Ngày pháp luật” 22/12/2010

Thực hiện Công văn số: 4464/UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Kế hoạch số 25/KH-HĐPBPL ngày 08/12/2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh) về việc triển khai mô hình tuyên truyền "Ngày pháp luật", sáng ngày 20/12/2010, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thí điểm "Ngày pháp luật" tại Trường trung học phổ thông Hòn Gai.

Long An: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải và kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên 16/12/2010

Thực hiện văn bản số 4091/BTP-PBGDPL ngày 18/11/2010 của Bộ Tư pháp, ngày 08/12/2010 Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp phối hợp Sở Tư pháp Long An tổ chức tập huấn kỹ năng hòa giải và bồi dưỡng kiến thức pháp luật dân sự cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện điểm Thủ Thừa.

VĨNH PHÚC: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “ngày pháp luật” 14/12/2010

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Thông báo Kết luận số 74-TB/TW ngày 11/5/2007 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 26 tháng 11 vừa qua UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “ Ngày pháp luật”.

Hòa Bình: Cấp 165 triệu đồng cho công tác phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp 13/12/2010

Sau khi phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ (năm 2009-2012) và thành lập Ban điều hành đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ (năm 2009-2012).

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình: Tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và ma túy 06/12/2010

Thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg ngày 10/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010 và Chương trình hành động số 26-CT/TU ngày 16/6/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình tích cực đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đấu tranh phòng, chống ma túy với kết quả đạt được cụ thể như sau:

Long An: tổ chức hội nghị tập huấn nguồn nhân lực năm 2010 thực hiện đề án 2- Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012 18/11/2010

Ngày 16/11/2010, Sở Tư pháp tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tập huấn nguồn nhân lực thực hiện Đề án 2 trong Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012 (ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Chính phủ); theo Kế hoạch số 477/KH-BCĐ ngày 27/5/2010 về việc tập huấn nguồn nhân lực năm 2010, cho trên 80 Báo cáo viên pháp luật tỉnh, cán bộ pháp chế các Sở ngành, tỉnh và cán bộ tư pháp các huyện, thành phố Tân An.

Thành phố Hồ Chí Minh: tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở 17/11/2010

Ngày 15/11/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 24/2010/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố.