Liên kết website

Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Sơn La: tổng kết công tác PBGDPL năm 2010, triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL năm 2011 14/01/2011

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La, ngày 10 tháng 01 năm 2011, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL năm 2010, triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL năm 2011.

Quảng Ngãi: Tuyên truyền Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 13/01/2011

Xác định tầm quan trọng của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sẽ tác động đến nhiều mặt hoạt động của các cơ quan nhà nước ở các cấp, các ngành, đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, để thi hành Luật này một cách nghiêm túc, thiết thực góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị cán bộ, công chức nhà nước có hành vi trái pháp luật, gây ra thiệt hại trong khi thi hành công vụ, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị triển khai sâu rộng nội dung của Luật và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cho hơn 200 cán bộ cấp tỉnh và các huyện, thành phố. Sau Hội nghị, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh cử Báo cáo viên pháp luật tiếp tục triển khai cho cán bộ ở cấp huyện và một số Sở, Ban, ngành trong tỉnh đồng thời đẩy mạnh việc phổ biến Luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

Sóc Trăng: tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở 10/01/2011

Ngày 29/12/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Long An: Tổng kết thực hiện Chương trình 212 của Chính phủ 06/01/2011

Ngày 30/12/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2002 đến năm 2010 (Chương trình 212). Đến dự Hội nghị có 169 đại biểu đại diện cho lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh; các cơ quan chủ trì thực hiện bốn Đề án trong Chương trình 212; Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa thông tin, Thanh tra Nhà nước,Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc của các huyện, thành phố Tân An và bốn đơn vị điển hình trong thực hiện các Đề án ở các xã, phường, thị trấn.

Long An: Tổng kết hoạt động Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL năm 2010 06/01/2011

Ngày 31/12/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng) năm 2010 và triển khai Chương trình công tác năm 2011. Đến dự và chủ trì Hội nghị có ông Trần Hữu Phước Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và gần 70 đại biểu là các thành viện của Hội đồng tỉnh, thành viên tổ thư ký Hội đồng tỉnh, Thường trực Hội đồng lực lượng vũ trang và các huyện, thành phố Tân An; đại diện lãnh đạo một số Sở, ban ngành tỉnh có liên quan.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2000-2010. 04/01/2011

Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 530/KHLN-TP-GD&ĐT ngày 18/9/2002 về tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật trong trường học; Kế hoạch số 46/KH-STPSGD&ĐT ngày 23/6/2004 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tư pháp về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ giáo viên dịp hè năm 2004, trong những năm qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho giáo viên, học sinh,  tổ chức hoạt động ngoại khoá, tập huấn cho giáo viên nhân dịp hè và tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới như Luật giáo dục, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật phòng, chống tham nhũng…

Kết quả công tác phối hợp PBGDPL năm 2010 giữa Sở Tư pháp với Báo Bắc Giang và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Bắc Giang 31/12/2010

Thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giữa Sở Tư pháp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang, trong năm 2010, Sở Tư pháp đã cung cấp hơn 100 tin, bài, ảnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Báo Bắc Giang và gần 200 tin, bài cho Đài PT- TH tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chuyên trang, chuyên mục và cùng phóng viên thực hiện 05 chuyên trang tư pháp trên Báo Bắc Giang, 24 chuyên mục "Pháp luật với cuộc sống" trên sóng truyền hình và chuyên mục "Tìm hiểu pháp luật" trên sóng phát thanh của Đài PT-TH tỉnh, bảo đảm các chuyên trang, chuyên mục được in, phát sóng đúng thời gian, đủ số lượng và có chất lượng, nhất là chuyên trang Tư pháp và chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” nhân kỷ niệm ngày thành lập Sở Tư pháp (8/3) và thành lập ngành Tư pháp (28-8).

Bắc Kạn: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Luật cán bộ, công chức và Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước” 31/12/2010

Ngày 27 tháng 12 năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn đã tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Luật cán bộ, công chức và Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước” theo kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 07/06/2010. Sau khi phát động cuộc thi, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc thi, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các huyện, thị xã đã ban hành kế hoạch, công văn đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, nhân dân địa phương hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Tư pháp Vĩnh Phúc năm 2010 30/12/2010

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong công tác PBGDPL, ngay đầu năm 2010, Sở Tư pháp tỉnh đã tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân; Giúp Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL ban hành hướng dẫn thực hiện kế hoạch PBGDPL năm 2010, Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL theo sự chỉ đạo của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL Chính phủ; Tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về PBGDL; kế hoạch tuyên truyền Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật lý lịch tư pháp, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Đặc biệt năm 2010, Sở Tư pháp đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2010-2015.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Lăk ban hành Nghị quyết quy định kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 30/12/2010

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khóa VII – kỳ họp thứ 15 đã tán thành, thông qua Quy định kinh phí chi cho việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: