Liên kết website

Bộ Quốc phòng tổng kết đề án tuyên truyền, phổ biến Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn

22/01/2021

Sáng 22/01, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020” bằng hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an cùng các đại biểu.

Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án nêu rõ, sau 5 năm triển khai thực hiện, các mục tiêu của Đề án cơ bản được hoàn thành; cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện các nội dung của Đề án. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về ý nghĩa, vai trò, nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn, các quy định của Bộ Quốc phòng về chống quân phiệt được tăng cường. Cán bộ, chiến sĩ nhất là những người trực tiếp được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, kiểm sát, xét xử, tạm giữ, tạm giam, thi hành án, xử lý vi phạm hành chính đã tôn trọng và có ý thức trách nhiệm trong chấp hành Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn. Quyền con người được bảo đảm thực hiện có hiệu quả theo đúng tinh thần của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt chưa để xảy ra trường hợp bức cung, dùng nhục hình do người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp gây ra, các hành vi quân phiệt, hành hung đồng đội ở các đơn vị cơ sở giảm. Kết quả trên góp phần quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong giai đoạn mới.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, trao đổi các hình thức, cách làm hiệu quả cũng như các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Đề án, đồng thời thống nhất phương hướng thực hiện Đề án trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, quan điểm, chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người nói chung, phòng, chống tra tấn nói riêng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Tích cực đổi mới toàn diện, tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, trong đó tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội nói chung, pháp luật về chống tra tấn, các quy định của Bộ Quốc phòng về phòng, chống quân phiệt ở đơn vị cơ sở nói riêng.
Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong tổ chức thực hiện Đề án 5 năm qua.
 
Để việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể là : Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nội dung cơ bản của Công ước, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người nói chung, phòng, chống tra tấn nói riêng, xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo, kế hoạch triển khai với các nội dung cụ thể, sát đối tượng, sát tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, tạo bước chuyển biến về chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Đề án của toàn quân. Phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả tuyên truyền Công ước. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án sát đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng tham gia thực hiện Đề án. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện; chú trọng xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu qủa. Tiếp tục phát huy nội lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, thực hiện Đề án nói riêng.
Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2020.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng
Các tin đã đưa ngày: