Liên kết website

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”

15/12/2022

Ngày 29/11/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”

           Tính tới tháng 6/2021, mạng thông tin di động 4G tại Việt Nam đã được triển khai với vùng phủ sóng rộng khắp trong cả nước. Ngoài dịch vụ truy nhập Internet 4G LTE/LTE-A, dịch vụ thoại trên nền mạng di động 4G (VoLTE) cũng được các nhà mạng triển khai. Trong 4 nhà mạng đang cung cấp dịch vụ di động trên hạ tầng mạng 4G thì Viettel, VNPT và Vietnamobile đã thương mại hóa dịch vụ VoLTE trên phạm vi toàn quốc, MobiFone cũng đang hoàn tất quá trình thử nghiệm để cung cấp dịch vụ thoại VoLTE. Cũng theo số liệu thống kê của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thoại VoLTE, tính đến đầu tháng 01/2022 số lượng thuê bao VoLTE (Viettel, VNPT và Vietnamobile) đạt khoảng 10 triệu thuê bao (khoảng 51 triệu thiết bị đầu cuối hỗ trợ dịch vụ VoLTE).
          Theo thống kê của tổ chức 5G Americas, tính đến tháng 01/2022, trên thế giới có 695 nhà mạng đã thiết lập mạng 4G, trong đó riêng khu vực Châu Á có 137 nhà mạng. Theo báo cáo của GSMA được công bố vào tháng 10/2020, có 224 nhà khai thác tại 104 quốc gia đã triển khai thương mại hóa dịch vụ dịch vụ VoLTE và dự báo đến năm 2026 có khoảng 6,9 tỷ thuê bao VoLTE.
          Về chuẩn hóa liên quan đến chất lượng dịch vụ thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. Để phù hợp với việc đánh giá chất lượng dịch vụ trên nền công nghệ mới các tổ chức chuẩn hóa cũng đã cập nhật bộ tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, cụ thể:
          Tại Việt Nam, dịch vụ thoại di động là dịch vụ bắt buộc quản lý chất lượng dịch vụ, tuân thủ và đáp ứng theo các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2015/BTTTT. Bộ quy chuẩn QCVN 36:2015/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất” tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế của ITU và ETSI được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào tháng 12/2015 trong bối cảnh dịch vụ thoại trên mạng viễn thông di động trong nước là trên hạ tầng mạng chuyển mạch kênh, chưa triển khai dịch vụ thoại VoLTE. Tại thời điểm đó, trên thế giới công nghệ 4G nói chung và dịch vụ VoLTE bắt đầu được các nhà mạng nghiên cứu triển khai và thương mại hóa dịch vụ.
          Dịch vụ thoại trên hạ tầng mạng 4G VoLTE với nhiều ưu điểm so với thoại trên mạng 2G, 3G như triển khai nền mạng IP, chất lượng âm thanh HD voice, giảm tạp âm. Đứng trên khía cạnh của người dùng, dịch vụ thoại VoLTE cũng là loại hình dịch vụ thoại cần đảm bảo chất lượng. Do vậy QCVN 36:2015/BTTTT cần thiết phải được sửa đổi để phù hợp với xu thế phát triển công nghệ hiện nay cũng như làm sở cứ cho các doanh nghiệp triển khai cung cấp dịch vụ thoại VoLTE.
Vì vậy, ngày 29/11/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”
Phạm vi điều chỉnh của Thông tư: Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.
Đối tượng áp dụng của Thông tư: Quy chuẩn này áp dụng đối với Cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (sau đây gọi tắc là DNCCDV) thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ này theo các quy định của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quy chuẩn này cũng là cơ sở để người sử dụng giám sát chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất của các doanh nghiệp.
Về nội dung chính của Thông tư: Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (QCVN 36:2022/BTTTT). Quy chuẩn này quy định về chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật và chỉ tiêu chất lượng dịch vụ:
          - Về chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật, quy định về các nội dung: Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến, tỷ lệ cuộc gọi thiết lâp không thành công, tỷ lệ cuộc gọi bị rơi, chất lượng thoại, độ chính xác ghi cước, tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước và lập hóa đơn sai.
          - Về chỉ tiêu chất lượng dịch vụ, quy định về các nội dung: độ khả dụng của dịch vụ, khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ, hồi âm khiếu nại của khách hàng, dịch vụ trợ giúp khách hàng.
Phương tiện đo, thiết bị đo: tuân thủ quy định của pháp luật đo lường.
Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất thuộc phạm vi quy định tại 1.1 phải tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn này.
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải công bố cho khách hàng về vùng cung cấp dịch vụ dưới dạng bản đồ số. Yêu cầu chung về vùng cung cấp dịch vụ dưới dạng bản đồ số được quy định tại Phụ lục B.
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải đảm bảo chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất phù hợp với Quy chuẩn này, thực hiện công bố chất lượng dịch vụ và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.
Trách nhiệm cụ thể của Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác quản lý chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất theo Quy chuẩn này.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 và Thông tư số 40/2015/TT-BTTTT ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: