Liên kết website

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Lâm Đồng

14/12/2022

Nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ngày 08/12/2022, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 200 đại biểu là đại diện Sở Tư pháp, ban, ngành, Phòng Tư pháp cấp huyện, đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tiến sĩ Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị tập huấn. Tham dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Trần Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Theo số liệu của địa phương, hiện nay toàn tỉnh Lâm Đồng có 107/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 05 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; về kết quả đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, năm 2021, Lâm Đồng có 136/142 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt 95.8%. Kết quả cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong xây dựng nông thôn mới.
Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe Tiến sĩ Ngô Quỳnh Hoa giới thiệu những điểm mới, hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý trong triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP (về nguyên tắc thực hiện, điều kiện, quy trình đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giới thiệu cụ thể về cách chấm điểm cụ thể các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật) và một số nội dung tại Quyết định số 1723/QĐ-BTP, tiến sĩ Ngô Quỳnh Hoa cho biết, việc triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia làm bài tập thực hành về trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như chia sẻ thực tiễn triển khai nhiệm vụ này tại địa phương, Báo cáo viên đánh giá cao các học viên nắm vững kiến thức và áp dụng đúng các văn bản liên quan.
Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Tiến sĩ Ngô Quỳnh Hoa có ý kiến đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập huấn chủ động tham mưu cơ quan tư pháp cùng cấp triển khai các nhiệm vụ: (i) Kiểm tra nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; (ii) Thực hiện hiệu quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 theo Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật  
Các tin đã đưa ngày: