Liên kết website

Long An: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm 2022 tại một số sở, ngành, địa phương

19/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 497/HĐPH ngày 21/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về hoạt động của Hội đồng năm 2022, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022 tại một số sở, ngành, địa phương theo Kế hoạch.

 
Tại huyện Tân Trụ:
Chiều ngày 05/7/2022, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Tân Trụ. Đoàn kiểm tra tỉnh do bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia với Đoàn kiểm tra có bà Phạm Ngọc Tiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Lê Thị Thu Cúc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy BCH Quân sự tỉnh, cùng đại diện các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh như: Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn và thành viên Tổ Thư ký Hội đồng tỉnh.
 
Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh có ông Trịnh Phước Trung - Quyền Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, cùng với đại diện Lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Tân Trụ luôn có sự quan tâm định hướng của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo của UBND huyện, sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các xã, thị trấn; với tinh thần trách nhiệm cao của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, UBND xã, thị trấn, cùng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật,…kết quả, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức tuyên truyền được 112 cuộc, có 4.124 người dự; UBND xã, thị trấn tuyên truyền được 301 cuộc, có 6.260 người dự; hình thức tuyên truyền, lồng ghép vào buổi họp cơ quan, tiếp xúc cử tri, họp chi, tổ, hội của các đoàn thể, trên hệ thống truyền thanh huyện về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, cập nhật kiến thức pháp luật mới..., đăng 85 tin, 42 bài, phát thanh 310 lượt với thời lượng mỗi lượt từ 05-07 phút, tuyên truyền 02 cuộc bằng xe thông tin lưu động, thực hiện treo 71 băng rôn, khẩu hiệu khu vực công viên và trên xe thông tin tuyên truyền; cấp phát 236 quyển sách pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải cơ sở cơ sở…Từ kết quả trên, công tác PBGDPL đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
 
Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra của tỉnh đã trao đổi, đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện thông tin, làm rõ thêm một số nội dung như: công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL năm 2012, công tác PBGDPL trong nhà trường, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác PBGDPL thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, các mô hình PBGDPL thiết thực, có hiệu quả đã và đang triển khai trên địa bàn…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, ghi nhận các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Tân Trụ, đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị địa phương cần xác định, công tác PBGDPL là của cả hệ thống chính trị, giao cơ quan Tư pháp tham mưu, giúp UBND cùng cấp thực hiện quản lý Nhà nước trong công tác này ở địa phương; quan tâm củng cố, kiện toàn lại Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, có phân công, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các thành viên; tổ chức các kỳ họp của Hội đồng, các thành viên Hội đồng quan tâm thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL của ngành mình về cơ quan Thường trực Hội đồng; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL cho phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn; quan tâm thực hiện và tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) theo hướng thiết thực, chất lượng, hiệu quả; quan tâm kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; tổng kết đánh giá 10 năm thi hành Luật PBGDPL năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo, quy định, nhiệm vụ PBGDPL theo yêu cầu đột xuất, chuyên đề khác theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
 
Thay mặt Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Tân Trụ - ông Trịnh Phước Trung, Quyền Chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra, nhất là ý kiến kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra tỉnh; UBND huyện sẽ quan tâm chỉ đạo, định hướng các ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tới…

Tại Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh:
Sáng 08/7/2022, Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tỉnh Long An do Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trần Văn Năm làm Trưởng Đoàn có cuộc làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh về công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm.

Thời gian qua, các cấp Hội cụ thể hóa, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Hội phụ nữ cấp trên để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, thu hút đông đảo sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Trong đó, Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật mới có hiệu lực thi hành,... nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, phụ nữ, đặc biệt là hội viên phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Hoạt động tư vấn pháp luật, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo và hòa giải tại cơ sở được triển khai kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, nhất là trẻ em gái.
Hoạt động phối hợp giữa các cấp Hội với ngành chức năng cùng cấp được tăng cường từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong đoàn đánh giá cao những hoạt động của Hội trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là các mô hình, câu lạc bộ ở cấp cơ sở. Các đại biểu cũng đề xuất Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác này, nhất là chú ý đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân gia đình; công tác chăm sóc, giáo dục các con trong gia đình;…

Tại Công an tỉnh:
Chiều ngày 15/7/2022, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022 tại Công an tỉnh. Đoàn kiểm tra tỉnh do bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia với Đoàn kiểm tra có đại diện các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; BCH Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn và thành viên Tổ Thư ký Hội đồng tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh có Đại tá Nguyễn Văn Hoà, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng/Phó các đơn vị là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức 58 Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an; triển khai cao điểm tấn công tội phạm; thông qua tổ chức họp định kỳ hàng tháng, họp giao ban, họp Chi bộ, đơn vị, sinh hoạt “Ngày pháp luật”... quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và các văn bản chỉ đạo trực tiếp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh có 300 CBCS dự; 02 lớp tập huấn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ mục tiêu có 90 lượt CBCS tham dự. Tổ chức phát động cán bộ chiến sỹ tham gia cuộc thi Ảnh nghệ thuật và Video clip với chủ đề những chiến sĩ mang “Sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên”, cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”; cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân”; cuộc thi “Biển đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn” …Công an địa phương đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động thông qua thực hiện  phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được 5.280 cuộc với 114.638 lượt người dự; lắp đặt 180 pa nô cảnh báo phòng chống tội phạm và ghi số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an; 1.300 tờ thông báo, 23.500 tờ rơi, tờ bướm phòng, chống tội phạm; tuyên truyền thông qua loa lưu động trên tuyến giao thông về phòng, chống tội phạm được 9.351 cuộc, phòng chống dịch bệnh Covid-19 được 1.363 cuộc, với thời lượng 932.000 lượt phát … 
Đối với những đối tượng đặc thù đang chấp hành án tại Trại tạm giam và Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tuyên truyền 22 cuộc, 06 lượt cho người bị giam giữ; tuyên truyền, giáo dục pháp luật 04 lớp, gồm lớp đầu vào 11 phạm nhân, lớp đầu ra 04 phạm nhân, lớp tha tù trước thời hạn có điều kiện 02 phạm nhân; tuyên truyền phòng, chống Covid-19 03 buổi cho 42 lượt phạm nhân; quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam 22 lượt/2.420 lượt; duy trì “Tủ sách hướng thiện” phục vụ nhu cầu đọc sách cho phạm nhân…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra của tỉnh đã trao đổi, đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh thông tin, làm rõ thêm một số nội dung như: công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn, nhất là Nhân dân vùng biên giới; công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL của Công an tỉnh; cần nêu rõ (nêu bậc) một số mô hình PBGDPL thiết thực, hiệu quả; đánh giá thực chất việc xây dựng tủ sách pháp luật trong lực lượng Công an các cấp; quan tâm nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Công an tỉnh; về kinh phí thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, trong đó có Đề án về PBGDPL do Công an tỉnh chủ trì thực hiện…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên -Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, ghi nhận các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh, đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Công an tỉnh quan tâm củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL, đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng theo hướng bài bản, khoa học; có tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác PBGDPL Công an các cấp để từ đó, mỗi cán bộ chiến sĩ là một tuyên truyền viên giỏi. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL. Tiếp tục phát huy, thực hiện có hiệu quả các mô hình PBGDPL thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng tính lan toả sự tiếp cận của người dân, các đối tượng được tuyên truyền, sự ủng hộ của người dân đối với từng mô hình. Quan tâm nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Công an tỉnh. Khen thưởng, tôn vinh lực lượng có đóng góp trong công tác PBGDPL…

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2022, cần quan tâm: tổng kết đánh giá 10 năm thi hành Luật PBGDPL năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quan tâm thực hiện và tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) theo hướng thiết thực, chất lượng, hiệu quả; kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” theo Kế hoạch của UBND tỉnh; quan tâm rà soát mô hình mới, cách làm hay về PBGDPL gửi về Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh để tổng hợp, báo cáo đề xuất nhân rộng...

Thay mặt Công an tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh - Đại tá Nguyễn Văn Hoà tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra; Công an tỉnh sẽ quan tâm chỉ đạo, định hướng các đơn vị, Công an các địa phương tổ chức thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tới./.
Phan Đức Bộ
Sở Tư pháp tỉnh Long An
Các tin đã đưa ngày: