Liên kết website

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

22/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác phổ biển, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, ngày 20/7/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật với thành phần tham gia gần 100 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đã giới thiệu 2 chuyên đề: (i) Nội dung cơ bản và hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật”; (ii) Một số kỹ năng PBGDPL, trong đó tập trung giới thiệu khung mô hình hoạt động PBGDPL ở cấp cơ sở và ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL.

Hội nghị được triển khai nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; giúp nâng cao kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, nhất là những kỹ năng PBGDPL mới, đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL hiện nay.
Hiện toàn tỉnh Lạng Sơn có 86 báo cáo viên pháp luật tỉnh, 25 cán bộ pháp chế các sở, ngành, 320 báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Trong thời gian qua, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật và cán bộ, công chức làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều hình thức, nội dung phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, địa bàn; ứng dụng  công nghệ thông tin trong PBGDPL ngày càng rộng rãi hơn, đã kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật và văn bản, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Qua đó, công tác PBGDPL tiếp tục có những chuyển biến tích cực; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân được nâng lên, tình trạng vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật trong một số lĩnh vực được hạn chế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế- xã hội ổn định và phát triển./.
Dương Công Luyện
Các tin đã đưa ngày: