UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới đợt 1 năm 2017

12/05/2017

Nhằm triển khai, phổ biến, kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành để quán triệt đầy đủ những tư tưởng, quan điểm chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực mà văn bản pháp luật mới điều chỉnh cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp trên địa bàn tỉnh Long An, sáng ngày 12/5/2017 UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật mới đợt 1 năm 2017.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp - Trần Minh Mẫn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu của tỉnh có các đại biểu là đại diện lãnh đạo các Sở ngành, đoàn thể tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, pháp chế các Sở ngành, Doanh nghiệp nhà nước, Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Chính trị tỉnh, Phóng viên Báo Long An, Đài phát thanh và Truyền hình Long An. Tại điểm cầu các huyện, thị xã và thành phố có các đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.
Tham dự Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn bản luật như: Luật Đấu giá tài sản; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 52/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 22/11/2016 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Theo đó, Luật đấu giá tài sản gồm 8 Chương, 81 Điều, Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 Chương, 68 Điều, Luật này quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Trần Minh Mẫn - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị, cán bộ được giao làm nhiệm vụ PBGDPL của các sở ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố dự Hội nghị nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ tinh thần của văn bản pháp luật mới để về tham mưu,giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương mình tổ chức triển khai lại cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn theo nội dung và hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn đảm bảo thiết thực và hiệu quả theo tinh thần của Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh./.
                                                                                                                        Mộng Thường
 
Các tin đã đưa ngày: