UBND tỉnh Tuyên Quang: Tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” và triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015

13/11/2017

Ngày 09/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” và triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 250 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng tại địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, UBND các huyện, thành phố; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và thành phố; các Luật sư, Giám định viên tư pháp, trợ giúp viên pháp lý, công chứng viên, đấu giá viên; đoàn viên, hội viên Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ và 200 sinh viên trường Đại học Tân Trào.
Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh: Ngày Pháp luật có vai trò quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Trong 04 năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo được sức lan tỏa lớn trong xã hội; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng lên, nhiều cách làm hay đã xuất hiện và phát huy hiệu quả, nhất là các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tại địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Qua việc tổ chức Ngày pháp luật không chỉ nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật mà còn tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thực thi Hiến pháp và pháp luật, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa công tác xây dựng, ban hành pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, đưa Hiến pháp và pháp luật vào cuộc sống.
Thay mặt Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 vòng 3 và vòng 4 do Bộ Tư pháp tổ chức. Để Cuộc thi tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia, tạo thành đợt sinh hoạt pháp lý sâu rộng, đồng chí đề nghị các Ban, Sở, Ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; phát động Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cán bộ và Nhân dân tham gia Cuộc thi.
Sau phần hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp giới thiệu nội dung cơ bản và điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 83/KH- UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017, kịp thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật” với những nội dung và hình thức cụ thể, thiết thực; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh; tổ chức triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ 3 thông qua theo đúng chỉ đạo tại Văn bản số 2817/UBND-NC ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án thuộc Chương trình; tổ chức các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù; tiến hành tổng kết công tác PBGDPL năm 2017, ban hành các Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2018 để triển khai thực hiện./.
 
Tin: Minh Hiền
Ảnh: Cao Tuyên
Các tin đã đưa ngày: