Vĩnh Phúc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015”

08/05/2018

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015” trên Báo Vĩnh Phúc online.

Theo đó, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trừ thành viên Ban Tổ chức, tổ giúp việc, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.
Về hình thức thi: Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Chi tiết và cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi.
Về nội dung thi: Nội dung cơ bản của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 và Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.
Về quy mô cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng, bao gồm:
- Vòng sơ khảo: Thi trực tuyến trên Báo Vĩnh Phúc online (Địa chỉ truy cập: baovinhphuc.com.vn) bắt đầu từ 16/5/2018 đến 15/10/2018. Hàng tháng, Ban Tổ chức sẽ chọn 03 thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải theo tháng và tham dự cuộc thi vòng chung khảo.
- Vòng chung khảo: Tổ chức thi tập trung tại 01 địa điểm cho các thí sinh đạt giải hàng tháng (03 thí sinh/tháng). Thời gian dự kiến từ 16/10/2018 đến 25/10/2018 (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau).
Về cơ cấu giải thưởng: Vòng sơ khảo hàng tháng bao gồm 03 giải (01 giải nhất, 01 giải nhì; 01 giải ba) dành cho 03 thí sinh có kết quả dự thi cao nhất/tháng. Mức giải thưởng như sau: Giải nhất trị giá 1.500.000đ; giải nhì trị giá 1.000.000đ; giải ba trị giá 500.000đ.
Vòng chung khảo bao gồm 10 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì; 03 giải ba, 04 giải khuyến khích) dành cho 10 thí sinh có kết quả dự thi cao nhất. Ban Tổ chức cuộc thi trao giấy chứng nhận đạt giải và giải thưởng. Mức giải thưởng như sau:  Giải nhất trị giá 5.000.000đ; giải nhì mỗi giải trị giá 3.000.000đ; giải ba mỗi giải trị giá 2.000.000đ; giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1.000.000đ
Để triển khai có hiệu quả cuộc thi UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, các cơ quan trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện tổ chức phát động cuộc thi tới cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân tham gia cuộc thi theo tiến độ của kế hoạch này.
Giao Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, là cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức; xây dựng bộ câu hỏi, đáp án cuộc thi; hướng dẫn, đôn đốc, tổng kết, trao giải cuộc thi theo yêu cầu của kế hoạch; Báo Vĩnh Phúc chủ trì xây dựng phần mềm thi trực tuyến, Website để tổ chức cuộc thi. Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi. Đăng tải câu hỏi, đáp án, kết quả vòng thi tháng trên Báo online và Báo Vĩnh Phúc hàng ngày.
                                                                                                       Phan Bích
Các tin đã đưa ngày: