Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu: Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho Hội viên Hội Nông dân

08/05/2018

Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 26/4/2018 của UBND huyện Tam Đường về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên Hội Nông dân huyện năm 2018; Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã phân công các đồng chí Báo cáo cáo viên pháp luật huyện thực hiện tuyên truyền cho 630 hội viên Hội Nông dân thuộc 9 xã trên địa bàn huyện.

Tại các hội nghị, Hội viên Hội Nông dân huyện đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp huyện tuyên truyền, phổ biến các nội dung quan trọng của Bộ Luật dân sự năm 2015, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2015, Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.... Đồng thời, tại hội nghị các hội viên tham gia trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở và được báo cáo viên pháp luật giải thích, hướng dẫn cụ thể.
Qua công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò, năng lực và trách nhiệm của các Báo cáo viên pháp luật cấp huyện đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên Hội nông, giúp các hội viên nắm vững các văn bản pháp luật, tuyên truyền, vận động người thân, gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tiến tới hạn chế và ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong nhân dân, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Thanh Nhàn
 
 
Các tin đã đưa ngày: