Cần Thơ: sơ kết công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018

03/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện Quy ước năm 2018; Kế hoạch số 461/KH-HĐPH ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố về hoạt động của Hội đồng năm 2018, ngày 27/7/2018, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố - tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hoạt động phối hợp PBGDPL 06 tháng đầu năm 2018.

Đến dự và chủ trì Hội nghị có ông Võ Văn Chính - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố và hơn 70 đại biểu là thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố; Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận, huyện; Trưởng Phòng Tư pháp quận, huyện; thành viên Ban Thư ký Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận các nội dung liên quan đến công tác phối hợp PBGDPL; đề xuất những mô hình hay, cách làm hiệu quả về công tác PBGDPL cũng như nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp PBGDPL tại một số sở, ban ngành và quận, huyện… Qua báo cáo kết quả sơ kết 06 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố, thông qua hình thức tuyên truyền miệng, các cấp các ngành đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nội bộ cơ quan, ban ngành và tổ chức tuyên truyền ra Nhân dân được 34.539 cuộc với 876.634 lượt người dự; hoạt động tủ sách pháp luật có 22.754 lượt người đọc và mượn sách; các Câu lạc bộ pháp luật tổ chức sinh hoạt được 591 cuộc với 17.175 lượt người tham dự; riêng các tổ hòa giải tiếp nhận 769 vụ, đưa ra hòa giải thành 622 vụ (đạt tỷ lệ 80,9%)…
 Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Văn Chính - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố đề nghị các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố và Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận, huyện luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, tuyên truyền PBGDPL trong 6 tháng cuối năm 2018 như: tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề có ảnh hưởng liên quan trực tiếp đến cuộc sống của Nhân dân; quan tâm triển khai thiết thực và có hiệu quả Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2018 và các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua…
 
                                                                                                               Trần Thị Như
Các tin đã đưa ngày: