Thi tìm hiểu pháp luật trên internet mô hình đạt hiểu quả cao tại Bình Dương

27/11/2018

Tỉnh Bình Dương là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển công nghiệp năng động của cả nước, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong và ngoài tỉnh. Để góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, ổn định tình hình xã hội, các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh Bình Dương rất quan tâm đến công tác tuyên truyền pháp luật. Các ngành, các cấp của tỉnh đã, đang áp dụng tất cả các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được quy định tại Điều 11 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật như: phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật,….Trong đó, thi tìm hiểu pháp luật trên internet đã được Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và các sở ngành triển khai thực hiện từ năm 2015 đến nay đã dần khẳng định mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả cao, website truy cập http://thitructuyen.binhduong.gov.vn là địa chỉ quen thuộc trong tìm hiểu pháp luật của rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kết quả thi trong những năm qua đã khẳng định hiệu quả của mô hình này: năm 2015 tổ chức thi tìm hiểu trên internet về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; hôn nhân gia đình; giao thông đường bộ thu hút 5.583 bài dự thi. Năm 2016 tổ chức 03 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử trên Internet” với 10.577 bài dự thi, trên 23.000 lượt người truy cập để tìm hiểu pháp luật cũng như cách thức tham gia cuộc thi; Cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng” với 26.394 bài dự thi, trên 66.000 lượt người truy cập; Cuộc thi “Học sinh tìm hiểu pháp luật trên Internet” với 75.167 bài dự thi, 95.018 lượt người truy cập. Năm 2017 tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015” với 44.753 lượt truy cập, trong đó có 15.696 lượt người tham gia dự thi; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017 có 25.925 thí sinh đăng ký tài khoản tham gia dự thi với 57.954 lượt thí sinh tham gia thi; năm 2018: tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật trên Internet” với 23.261 tài khoản tham gia dự thi với 59.603 bài thi,…
Qua 04 năm triển khai thực hiện, mô hình thi tìm hiểu pháp luật trên Internet được Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương tổ chức đạt hiệu quả cao, phù hợp với xu thế tất yếu của xã hội và thực hiện tốt Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật”./.
Nguyễn Thu Trang-  Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.
Các tin đã đưa ngày: