Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật

27/11/2018

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Lạng sơn về việc triển khai công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Chuẩn tiếp cận pháp luật xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018; Công văn số 650/UBND-NC ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ngày 22/11/2018, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật đợt 2 năm 2018 với thành phần tham gia gồm 70 đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 22 cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo 11 Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Các quy định của 02 văn bản Luật này có tác động trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân và nhiều vấn đề có tính chất nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm, đó là: Quyền tiếp cận thông tin, bảo vệ bí mật thông tin; Vấn đề khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng đang có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra là cần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần làm ổn định trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế- xã hội tiếp tục ổn định và phát triển.  

Với thời gian làm việc 01 ngày, các đại biểu đã hết sức tập trung, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung do Báo cáo viên truyền đạt. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức, thống nhất trong xã hội về bảo vệ an An ninh mạng, bí mật Nhà nước trên không gian mạng, đấu tranh với các hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tuyên truyền vận đồng quần chúng nhân dân, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tố cáo, ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về tố cáo, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.
Tô Thị Huệ, Chuyên viên Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
 
Các tin đã đưa ngày: