Sở Tư pháp Bình Định ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Công dân với pháp luật” năm 2019

25/04/2019

Ngày 24/4/2019, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định ký ban hành Kế hoạch số 22/KH-STP tổ chức Ngày hội “Công dân với pháp luật” năm 2019.

Theo đó, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật  là 02 hoạt động chính sẽ diễn ra trong Ngày hội “Công dân với pháp luật” năm 2019. Trong đó, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ tập trung phổ biến các kiến thức pháp luật về: An ninh mạng, tiếp cận thông tin, đất đai, môi trường, bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, nghĩa vụ quân sự...; Hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật sẽ trợ giúp pháp lý và tư vấn về các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Đối tượng tham gia là hội viên các Hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và đoàn viên thanh niên.
Ngày hội “Công dân với pháp luật” năm 2019 diễn ra trong tháng 6/2019, tại huyện Vân Canh, thị xã An Nhơn và TP. Quy Nhơn. Tại mỗi đợt tổ chức Ngày hội sẽ có hơn 200 người tham dự. 
Mục đích của Ngày hội nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật trực tiếp về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân cho hội viên các Hội: Phụ nữ, luật gia, cựu chiến binh, nông dân và đoàn viên than niên; phát huy tính chủ động của các cấp Hội phụ nữ, Hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Đoàn thanh niên trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng các nhóm nòng cốt trong đó mỗi thành viên (phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, thanh niên) là hạt nhân chủ đạo trong tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở địa bàn khu dân cư; tạo điều kiện để các tổ chức Hội và Đoàn thanh niên các cấp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận, tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật./.
Các tin đã đưa ngày: