Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật

13/08/2019

Sáng 13/8/2019, UBND tỉnh Bình Định khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật. Tham dự Hội nghị có gần 300 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật của các cơ quan thống tấn báo chí; giảng viên, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường Đại học, Cao đẳng, THPT; đại diện Lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp và Đoàn Thanh niên CSHCM các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn chủ trì Hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn nhấn mạnh: Thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương đã coi trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; đội ngũ này cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới. Để đảm bảo các nội dung tập huấn theo Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn với những nội dung rất quan trọng và cần thiết, phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đội ngũ báo cáo viên pháp luật. Vì vậy đề nghị các đại biểu tiếp thu, nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ để sau khi Hội nghị có thể vận dụng vào thực tiễn công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đồng chí Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
phát biểu khai mạc Hội nghị
Trong 03 ngày (13-15/8/2019), các đại biểu sẽ được nghe Ông Phan Hồng Nguyên, Vụ Phó Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu chuyên đề “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật”. Đồng thời nghe các báo cáo viên pháp luật phổ biến các chuyên đề về: Sự cần thiết ban hành và quá trình soạn thảo, ban hành Luật An ninh mạng; Những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống tham nhũng và giới thiệu Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
làm Báo cáo viên pháp luật tại Hội nghị

Quang cảnh tại Hội nghị
Tô Thị Cẩm, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
Các tin đã đưa ngày: