Thái Bình: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2011

05/01/2012

Ngày 29/12/2011 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 và triển khai công tác năm 2012. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên.

Hội nghị đã góp ý Dự thảo báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 và phương hướng nhiệm năm 2012. Năm 2011, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định: Hội đồng phổi hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được kịên toàn; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; triển khai có hiệu quả và đúng tiến độ Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Thái Bình”; hoạt động phối hợp giữa các ngành thành viên của Hội đồng tiếp tục được duy trì, đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả công tác năm 2011 của Hội đồng, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội, bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua. Trong năm 2012 tới các ngành thành viên của Hội đồng cần tập trung: Nâng cao nhận thức của cấp Ủy chính quyền các cấp về tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát với nhiệm vụ chính chị của tỉnh như Nghị quyết 02/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần có trọng tâm, trọng điểm tập chung tuyên truyền như pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đất đai, giải phóng mặt bằng, pháo nổ, đèn trời… cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật, coi trọng hình thức tuyên truyền miệng; riêng ngành Tòa án cần tăng cường xét xử lưu động các vụ án điển hình có tính chất răn đe, phòng ngừa vi phạm pháp luật. Trong thời gian tới cần rà soát, kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; dự thảo phân công công việc giữa các ngành thành viên; cần duy trì công tác sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời các ngành có đóng góp tích cực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Tô Hoàng

Các tin đã đưa ngày: