Sở Tư pháp Quảng Bình triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong Quý I năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2020

15/01/2020

Thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2020, ngày 10/01/2020, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Quý I và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, Phó Phòng chuyên môn, tổ chức giúp việc, các đơn vị sự nghiệp và Trưởng các tổ chức đoàn thể thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Trần Chí Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nhóm nhiệm vụ của ngành, nhất là các nhiệm vụ liên quan trực tiếp tới người dân; nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ trong thời gian tới.

Ký kết giao ước thi đua
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Chí Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao kết quả thực hiện công tác tư pháp của các đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp ở địa phương và chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần có giải pháp khắc phục; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị rà soát nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng thời gian tiến độ đề ra; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp trên tất cả các lĩnh vực: Chú trọng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2020. Nâng cao hơn nữa chất lượng, tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, toàn diện trong công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; đảm bảo tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục và hồ sơ pháp lý trong công tác xây dựng văn bản QPPL. Đẩy mạnh công tác tham mưu tổ chức thi hành pháp luật, nhất là các luật điều chỉnh các lĩnh vực trong ngành mới được Quốc hội thông qua; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL, để bảo đảm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ của từng chương trình, đề án, lựa chọn những nội dung tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; các văn bản tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, gắn PBGDPL với theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường ứng dụng CNTT trong PBGDPL...Trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, tiếp tục nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong các lĩnh vực tư pháp; tổ chức rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết các TTHC liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp nhất là lĩnh vực hộ tịch, công chứng, chứng thực; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao vai trò và năng lực của cán bộ tư pháp địa phương trong tham mưu xử lý các vấn đề pháp lý trên địa bàn.
Năm 2020, Sở Tư pháp được giao là Trưởng Khối thi đua Bắc Trung Bộ, vì vậy, đồng chí Giám đốc Sở lưu ý các đơn vị, địa phương cần chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn và cố gắng đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019. Đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương tích cực phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của Ngành, của địa phương trong năm 2020, đặc biệt là các hoạt động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình và của Ngành Tư pháp lần thứ V, Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tri ân; các hoạt động do Khối thi đua các ngành Nội chính và Khối thi đua ngành Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức.
Để thực hiện các cam kết thi đua, tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và các Phòng Tư pháp cấp huyện đã ký kết giao ước thi đua trong năm 2020./.
ĐH
Các tin đã đưa ngày: