Quảng Bình triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

13/01/2020

Ngày 07/01/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình 705 tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 2160 tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 705 tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 2160 tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Trần Chí Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 705 tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 2160 tỉnh; các thành viên, thư ký của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình 705 tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 2160 tỉnh và lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã thành phố.
Trong năm 2019, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp. Công tác PBGDPL tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với nhiệm vụ PBGDPL tiếp tục được phát huy. Nội dung PBGDPL phù hợp, sát thực với từng nhóm đối tượng và nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 13.114 hội nghị, cuộc họp cho trên 1.700.000 lượt người; tổ chức 03 phiên tòa giả định; 340 cuộc thi với trên 176.000 lượt người tham gia; in ấn, phát hành trên 1.860.000 tài liệu, bản tin Tư pháp, tập san. Riêng Sở Tư pháp, đã tổ chức in ấn, phát hành trên 94.000 tài liệu tuyên truyền và phối hợp thực hiện các chuyên mục Pháp luật và đời sống trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Bình... Bên cạnh đó, việc kiện toàn, củng cố các tổ hòa giải luôn được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 1.303 tổ hòa giải với 8.701 hòa giải viên; công tác tuyên truyền pháp luật qua hoạt động hòa giải được quan tâm với việc tiến hành hòa giải 924 vụ việc; hòa giải thành 752 vụ việc, đạt tỷ lệ 81%. Ngoài ra, công tác tuyên truyền PBGDPL thông qua sinh hoạt Ngày Pháp luật, hoạt động xét xử lưu động ngày càng phát huy và đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và nêu những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền PBGDPL thời gian tới.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong năm 2020, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các kế hoạch, chương trình hành động về nhiệm vụ PBGDPL; từ đó, nâng cao hơn vai trò của lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ PBGDPL. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nhân rộng những hình thức PBGDPL có hiệu quả đã thực hiện như tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các phiên tòa giả định, các phiên tòa xét xử lưu động, hội thi, cuộc thi, qua hoạt động hòa giải ở cơ sở; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng xã hội; lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp với nhu cầu thực tế của cán bộ và Nhân dân; tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL, trong đó tập trung rà soát đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm gọn về số lượng nhưng nâng cao hơn về chất lượng; gắn công tác PBGDPL với xử lý vi phạm pháp luật, trong đó chú trọng nhân rộng thông tin về vụ việc đã được xử lý để cán bộ bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết…
Với quyết tâm chính trị cao, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự ủng hộ của Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tin tưởng rằng công tác PBGDPL của tỉnh trong năm 2020 sẽ thu được nhiều kết quả tích cực.
ĐH
Các tin đã đưa ngày: