Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật mới về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi thực hiện Đề án trọng điểm khu vực miền Bắc

11/12/2018

Thực hiện Kế hoạch số 1284/KH-BTP ngày 18/4/2018 của Bộ Tư pháp về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 – 2021” năm 2018, Quyết định số 797/QĐ-BTP ngày 20/4/2018phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn; các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018, trong 02 ngày 06, 07/12/2018, tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình,Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật mới cho các đại biểu là đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo, chuyên viên Phòng PBGDPL thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; cán bộ chủ chốt cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật… tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc thuộc phạm vi triển khai Đề án. Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tham dự và chủ trì Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên là Lãnh đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra,  Bộ Công an; Giảng viên Học viện báo chí tuyên truyền, Lãnh đạo phòng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ, phòng Quản lý công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp tập huấn, triển khai những nội dung cơ bản như: Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018; Thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; Thực tiễn triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, công tác dự báo tình hình diễn biến tội phạm và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh tình hình hiện nay; Kỹ năng tiến hành một buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật; Định hướng triển khai PBGDPL có hiệu quả tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật và trao đổi các kinh nghiệm, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các địa bàn thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án.

Tham dự Hội nghị, ngoài việc được phổ biến, tập huấn các kiến thức, kĩ năng cần thiếtphục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các đại biểu đã có dịp trao đổi, thảo luận sôi nổi về những khó khăn, vướng mắc cũng như kinh nghiệm, cách thức mô hình triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật nói riêng. Tiếp theo Hội nghị này, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn với nội dung tương tự cho các tỉnh, thành phố triển khai Đề án khu vực miền Nam tại tỉnh Ninh Thuận.
Các tin đã đưa ngày: