Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Quảng Nam

28/12/2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, ngày 26/12/2018 Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Quảng Nam cho đội ngũ cán bộ Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, đại diện Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Thái Nguyên Đại, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Thạo, Trưởng phòng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật làm báo cáo viên. Các đại biểu đã được đồng chí báo cáo viên hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận, giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị, đại diện Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam cũng đã có hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đến cơ sở, nhất là công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.
Thông qua hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sau hơn 01 năm triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg, kịp thời được tháo gỡ những khó khăn trong đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cán bộ, công chức trong theo dõi, thực hiện nhiệm vụ này./.
Các tin đã đưa ngày: