Liên kết website

Bến Tre: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng

18/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 1105/KH-BTP ngày 27/3/2020 của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 2280/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Theo Kế hoạch, nội dung thi tập trung vào kỹ năng, nghiệp vụ công tác PBGDPL, kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Hội thi được tổ chức ở 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Đối với cấp xã, cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để lựa chọn hoặc tổ chức Hội thi. Trên cơ sở kết quả thi cấp huyện, đến ngày 30/7/2020, mỗi huyện/thành phố sẽ lựa chọn 01 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 01 tuyên truyền viên pháp luật để tham dự Hội thi cấp tỉnh. Đối với cấp tỉnh sẽ lựa chọn 09 báo cáo viên pháp luật của các cơ quan thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” và một số cơ quan có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; 09 báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 09 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.
Hội thi cấp tỉnh được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, có 03 bảng thi tương ứng với 03 đối tượng báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, trong đó có 02 phần thi lý thuyết và thuyết trình. Dự kiến thời gian tổ chức Hội thi cấp tỉnh vào giữa tháng 8/2020. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì tổ chức Hội thi./.
Các tin đã đưa ngày: