Liên kết website

Tỉnh Khánh Hòa tổ chức Cuộc thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về bình đẳng giới

18/05/2020

Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về giới và bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng, ngày 08/5/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 4467/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về bình đẳng giới (Cuộc thi) trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, đối tượng tham gia Cuộc thi là tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc). Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể gửi dự thi tối đa 03 tác phẩm (tác phẩm dự thi được ghi trên đĩa hoặc USB). Mỗi tác phẩm được dàn dựng, thu âm, biên tập hoàn chỉnh với thời lượng từ 05 đến 07 phút, có tối đa 05 nhân vật tham gia, bảo đảm tính nghệ thuật, tính thời sự, hấp dẫn, thu hút người nghe và có tính giáo dục cao; nội dung câu chuyện gần gũi với đời sống hàng ngày.
Các tác phẩm dự thi phản ánh về những đề tài: (i) Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; (ii) Các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thông tin và tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…; (iii) Phổ biến các kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em gái; kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, nhất là trên mạng internet; (iv) Ca ngợi các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới; phê phán các định kiến, quan niệm không phù hợp về vai trò của nam, nữ; các hành vi bạo lực trên cơ sở giới trong gia đình và xã hội; (v) Biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác bình đẳng giới; những mô hình mới, cách làm mới trong lĩnh vực bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh.
Theo Kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/6/2020 đến ngày 15/9/2020; tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trong tháng 11/2020.
H.Dương
Các tin đã đưa ngày: