Liên kết website

Khánh Hòa tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng

18/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 1105/KH-BTP ngày 27/3/2020 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng, ngày 05/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4270/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về pháp luật phòng, chống tham nhũng (Cuộc thi). Nội dung thi về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực pháp luật quan trọng khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân.

Theo Kế hoạch, Cuộc thi được tổ chức ở 03 cấp: tỉnh, huyện và xã với tiến độ như sau:
- Trước ngày 15/7/2020, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Thanh tra cùng cấp và các cơ quan liên quan tổ chức Cuộc thi ở cả 02 cấp tại địa phương để lựa chọn 01 thí sinh của mỗi cấp tham dự Cuộc thi do tỉnh tổ chức.
- Trước ngày 15/8/2020, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức Cuộc thi để lựa chọn 01thí sinh đại diện cho mỗi cấp tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức.
Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tạo cơ hội cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Đại hội đảng các cấp, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 và góp phần vào công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. 
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: