Liên kết website

Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

22/07/2020

Ngày 15/7/2020, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Tô Thị Thu Hà – Trưởng phòng Quản lý công tác PBGDPL, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp; Vũ Minh Lượng – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Cù Đức Thuận – Giám đốc Sở Tư pháp; Sở Tư pháp và sự tham dự của các đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021” và Chương trình công tác Tư pháp năm 2020.
 

Đ.c Vũ Minh Lượng – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh
 
Tại Hội nghị, các BCVPL cấp tỉnh đã được nghe đồng chí Vũ Minh Lượng – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh – truyền đạt, trao đổi chuyên đề pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trong đó, tập trung trao đổi, làm rõ những quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng về: công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; trách nhiệm giải trình; kiểm soát xung đột lợi ích; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng…
 

Đ.c Tô Thị Thu Hà - Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp
 
Cũng tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Thu Hà – Trưởng phòng Quản lý công tác PBGDPL, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp – đã quán triệt nội dung Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đồng thời, trao đổi, hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như: Một số vấn đề chung về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác truyền thông về các dự thảo văn bản pháp luật; kỹ năng tiến hành một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật … Đây đều là những nội dung cần thiết đối với các đồng chí BCVPL.
 
Thông qua hội nghị, các đồng chí BCVPL cấp tỉnh đã nắm rõ hơn kỹ năng PBGDPL và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng để thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và nhân dân nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh./.
Nguyễn Trang
Các tin đã đưa ngày: