Liên kết website

Đà Nẵng: Sở Tư pháp phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, hòa giải ở cơ sở

22/07/2020

Trong những năm qua, với sự hoạt động tích cực, hiệu quả của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được thực hiện chặt chẽ, từng bước được nâng cao, hoạt động phối hợp trong công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm và xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm cụ thể của mỗi cơ quan, mỗi cấp, ngành, địa phương nhằm giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật trong Nhân dân. Đặc biệt, phải kể đến sự phối hợp giữa Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận như: Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Thành đoàn… trong công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Theo đó, mỗi tổ hòa giải ở cơ sở được khuyến khích cử các đại diện tham gia là cán bộ Mặt trận, Hội Nông dân, cán bộ chi hội phụ nữ hoặc đoàn viên thanh niên…

rên cơ sở các Chương trình, Kế hoạch phối hợp được ký kết hàng năm và mỗi giai đoạn giữa Sở Tư pháp và UBMTTQ Việt Nam thành phố, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở; chủ động tổ chức kiểm tra công tác MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, trong đó có công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương. Đồng thời, cử đại diện tham gia các đoàn kiểm tra thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở do Ngành Tư pháp chủ trì. Đối với Ngành Tư pháp, thường xuyên hỗ trợ UBMTTQ Việt Nam thành phố và các thành viên của Mặt trận tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng, tập huấn cho báo cáo viên pháp luật của UBMTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã để thực hiện công tác phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Sở Tư pháp phối hợp UBMTTQ Việt Nam thành phố phát huy vai trò nòng cốt


Đ/c Tạ Tự Bình - PGĐ Sở Tư pháp và đ/c Dương Đình Liễu - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố chủ trì tọa đàm đánh giá thực trạng tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 
Công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư đã được UBMTTQ Việt Nam thành phố chỉ đạo Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên triển khai kịp thời. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của thành phố như: Chỉ thị số 29 của Thành ủy về “5 xây”, “3 chống”, Chương trình “Thành phố 4 an”, Chỉ thị số 43 của Thành ủy về “Năm văn hóa, văn minh đô thị” gắn với 5 nội dung thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời lồng ghép các nội dung xây dựng nông thôn mới, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Trong giai đoạn 2010-2020, UBMTTQ Việt Nam thành phố đã phát hành hơn 7.000 bản tin “Vì Đà Nẵng bình yên và phát triển”, hàng tháng cấp 120 cuốn Thông tin công tác Mặt trận đến cán bộ Mặt trận quận, huyện, phường, xã; cấp phát Báo Đà Nẵng hàng ngày đến với 1.244 Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

UBMTTQ các cấp đã tổ chức hơn 7.000 buổi tuyên truyền miệng với 1.480.492 lượt người tham dự; phát hành 9.543 sách hỏi đáp pháp luật, 349.113 bản tin, 799.932 tờ gấp, tờ rơi đến Nhân dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các nội dung tuyên truyền phù hợp với từng khu dân cư, có liên quan mật thiết đến đời sống hàng ngày của người dân như: Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Bình đẳng giới, Luật Giao thông đường bộ, Luật An toàn thực phẩm… Qua tuyên truyền đã giúp Nhân dân được trang bị thêm kiến thức về pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chung sức giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Sở Tư pháp phối hợp Hội Nông dân đẩy mạnh mô hình “Nông dân với pháp luật”
Hằng năm, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, hòa giải nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, củng cố, kiện toàn 42 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại 42 cơ sở Hội, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở đến các thành viên của Hội. Thông qua đó, đã góp phần bảo đảm an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tạo điều kiện để hội viên, nông dân hăng hái tham gia, thi đua trong các phong trào nông dân.

Trong 10 năm thực hiện hoạt động phối hợp, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đã tổ chức hơn 8.000 buổi tuyên truyền về chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho khoảng 500.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân; đa số hội viên đã vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và hoạt động công tác hội đạt nhiều kết quả.
 

TP Đà Nẵng tổ chức thành công Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III
khu vực Miền Trung - Tây Nguyên
 
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tích cực vận động bình đẳng giới
Hàng năm, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp với Sở Tư pháp ký kết Chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh công tác PBGDPL, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật. Qua đó, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục … và các văn bản hướng dẫn thi hành. Với hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú, nội dung sinh hoạt thiết thực, bổ ích, gần gũi với thực tế cuộc sống đã giúp các hội viên hội phụ nữ thành phố có cơ hội cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế cuộc sống, từ đó chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách dễ hiểu, dễ nhớ, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Hiệu quả từ công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố trong thời gian qua đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến với phụ nữ nói riêng và người dân nói chung, từ đó, góp phần giảm thiểu các vụ tranh chấp dân sự, mâu thuẫn gia đình, làng xóm, hạn chế các vi phạm pháp luật, khiếu kiện; chị em phụ nữ từng bước chủ động tìm hiểu pháp luật, tự giác đóng góp ý kiến, góp phần làm lành mạnh hóa các mối quan hệ xã hội, thực hiện quyền bình đẳng giới và nâng cao vị trí của mình trong gia đình và xã hội.

Có thể khẳng định, công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với UBMTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác giáo dục, vận động Nhân dân tuân thủ pháp luật, giải quyết các mâu thuẫn ở cơ sở bằng biện pháp hòa giải đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, các hoạt động phối hợp được duy trì thường xuyên, ngày càng trở nên hiệu quả, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng cao, góp phần thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố./
STP Đà Nẵng
Các tin đã đưa ngày: