Liên kết website

Quảng Bình: Huyện Quảng Ninh tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho hòa giải viên ở cơ sở

23/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-HĐPH ngày 11/12/2019 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và Quyết định số 545 -QĐ/HU ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc giao chỉ tiêu các lớp tập huấn năm 2020.

Từ ngày 14/7/2020 đến ngày 17/7/2020, Phòng Tư pháp huyện Quảng Ninh đã phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho 60 hòa giải viên ở cơ sở.
 
Tại lớp tập huấn, các hòa giải viên đã được các báo cáo viên Huyện ủy, báo cáo viên pháp luật cấp huyện bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hòa giải cơ sở và kỹ năng hòa giải cơ sở; kiến thức pháp luật dân sự; hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống tác hại rượu, bia; Luật Dân quân tự vệ; Luật lực lượng dự bị động viên; Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi; Bộ luật Hình sự; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính một số lĩnh vực. Tại lớp tập huấn các hòa giải viên đã trao đổi, thảo luận các tình huống, vụ việc thực tế đã được các hòa giải viên tiến hành hòa giải tại cơ sở.
Đoàn Khánh Hòa - Sở Tư pháp Quảng Bình
Các tin đã đưa ngày: