Liên kết website

Sở Tư pháp Quảng Bình tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Nhân dân tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch

29/07/2020

Thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, ngày 28/7/2020 Sở Tư pháp Quảng Bình phối hợp với UBND huyện Bố Trạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai; pháp luật về bảo vệ rừng; pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và một số quy định khác của bộ luật Dân sự liên quan thiết thực đến đời sống Nhân dân… cho gần 100 đại biểu là Nhân dân trên địa bàn xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên đến từ Sở Tư pháp, Ban Tôn giáo tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai, quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; pháp luật về bảo vệ rừng; một số quy định khác của Bộ luật Dân sự liên quan thiết thực đến đời sống Nhân dân và quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.


Thông qua hội nghị đã giúp cho các đại biểu rõ hơn quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, việc thu hồi đất, quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; tăng cường trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời nắm bắt những chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo qua đó tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh… 
Đoàn Hòa
Các tin đã đưa ngày: