Liên kết website

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL tháng 8/2020

30/07/2020

Ngày 29/7/2020 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1931/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 8/2020.

Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân những nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Trong đó chú trọng tuyên truyền các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 1293/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 49/2020/NĐ-CP  ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng;  Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 01/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2021 - 2022).

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân, không lái xe vượt quá tốc độ; không lái xe sau khi uống rượu, bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tham gia giao thông; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân sinh sống dọc theo các tuyến Quốc lộ tự giác thực hiện quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị.

Mặt khác, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền, phát động và tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” được Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức qua địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn.
Ngoài ra, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 1364/UBND-NC ngày 17/08/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đoàn Hòa
Các tin đã đưa ngày: