Liên kết website

Vĩnh Phúc: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

30/07/2020

Ngày 08/7/2020, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 19/2020/NĐ-CP) và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính. Đồng chí Hà Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có hơn 300 đại biểu  là Chánh thanh tra và cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ngành của tỉnh; Các cơ quan trực thuộc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Tòa án, Cục thi hành án dân sự, Cục thuế, Cục thống kê, Cục quản lý thị trường, Viện kiểm sát nhân dân, Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng nhà nước; Công an tỉnh và một số phòng Công an tỉnh, Chi cục kiểm lâm; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, thành phố; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Lãnh đạo Công an huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Cán bộ địa chính- xây dựng.

Đồng chí Hà Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng cần phát huy tính tích cực, chủ động, phát hiện những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình thực hiện; đồng thời tích cực trao đổi, mạnh dạn đề xuất để được báo cáo viên giải đáp kịp thời. 

Tại Hội nghị, Đồng chí Lê Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, trọng tâm là những quy định về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành như: Áp dụng biểu mẫu, xác định thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt.

Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, trao đổi với báo cáo viên những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính; đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường. Thông qua nội dung tập huấn đã giúp củng cố kiến thức, kỹ năng cho các đồng chí có thẩm quyền xử phạt hành chính, các đồng chí tham mưu tổ chức thực hiện xử lý vi phạm hành chính góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính ở địa phương.
 Thu Hoàng
Các tin đã đưa ngày: