Liên kết website

Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

26/08/2020

Để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội vươn lên, thu hẹp khoảng cách, thời gian qua Đảng bộ huyện Tam Đảo đã đề ra nhiều chính sách ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó xác định, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào dân tộc một nhiệm vụ quan trọng.

Trong những năm qua, Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là sự phối hợp của các ban ngành trong huyện thông qua các chương trình, kế hoạch, các đợt tổ chức tuyên truyền pháp luật hàng năm, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở về công tác Dân tộc...Phòng Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức 60 lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng, chống bạo lực gia đình; pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật An toàn thực phẩm, Luật Giao thông đường bộ... cho hơn 8.000 lượt người tham dự, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm hơn 3.000 lượt; tổ chức Trợ giúp pháp lý lưu động tại 100% các thôn có đồng bào dân tộc sinh sống. Tại các buổi tuyên truyền pháp luật và Trợ giúp pháp lý đã cấp phát miễn phí hàng chục nghìn tờ gấp pháp luật cho người dân, kết hợp lồng ghép phổ biến các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, các chính sách về dân tộc… Qua việc tư vấn, giải đáp trực tiếp các chính sách pháp luật đã góp phần trang bị cho đồng bào dân tộc thiểu số kiến thức pháp luật cơ bản để tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật”.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số còn một số hạn chế do trình độ dân trí thấp, ảnh hưởng của phong tục tập quán lạc hậu, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL cho đồng bào còn thiếu và hạn chế kỹ năng tuyên truyền.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số, UBND huyện Tam Đảo chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn huyện cần đa dạng hình thức tuyên truyền thông qua hội diễn văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ dân ca, dân vũ; xây dựng phóng sự phát thanh, truyền hình; tổ chức các cuộc thi, hội thi...Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và phát huy vai trò của đội ngũ này./.
Lê Huyền
Các tin đã đưa ngày: