Liên kết website

Quảng Bình tăng cường tuyên truyền, phổ biến các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

26/08/2020

Ngày 19/8/2020, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 2165/KH-STP triển khai thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng (Sau đây gọi là Nghị định số 49/NĐ-CP).

Theo đó, năm 2020, Sở Tư pháp sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan Nhà nước; tổ chức, đoàn thể; người lao động trong doanh nghiệp; học sinh, sinh viên, phạm nhân đang thụ án tại Trại giam và các tầng lớp Nhân dân đặc biệt đối tượng là thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Các hình thức phổ biến thông qua khai thác tủ sách pháp luật, phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền lưu động, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, Bản tin Tư pháp, mạng xã hội Facebook, hướng dẫn các đơn vị, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở phối hợp với cơ quan có liên quan quản lý, hướng dẫn, duy trì hoạt động các Trung tâm tư vấn pháp luật để tư vấn pháp luật cho người chấp hành xong án phạt tù; rà soát các văn bản pháp luật có liên quan để kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế cho phù hợp với Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; thực hiện việc cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người chấp hành xong án phạt tù khi có yêu cầu; hướng dẫn thủ tục xóa án tích cho người chấp hành xong án phạt tù; thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng có liên quan.

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Đ.H
Các tin đã đưa ngày: