Liên kết website

Khánh Hòa: Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2021

01/06/2021

Thực hiện Quyết định số 974/KH-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi là Hội thi), UBND tỉnh giao Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức Hội thi.

Hội thi được tổ chức với mục đích bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải; kịp thời phát hiện và nhân rộng những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác hòa giải, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, nội dung các câu hỏi của Hội thi sẽ tập trung vào các quy định về hòa giải ở cơ sở, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013; pháp luật về đất đai, dân sự, hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường; về nghiệp vụ hòa giải cơ sở, kiến thức về xã hội, đạo đức, phong tục tập quán, hương ước, quy ước, văn hóa, văn học dân gian cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; kỹ năng hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải cơ sở…Đối tượng tham dự Hội thi là hòa giải viên thuộc các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hội thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, gồm 4 phần thi: phần giới thiệu, thi lý thuyết, xử lý tình huống và tiểu phẩm. Các đội dự thi sử dụng các hình thức sinh động, hấp dẫn, thể hiện được bản sắc văn hóa của địa phương như kịch nói, ca kịch hoặc các hình thức nghệ thuật, sân khấu phù hợp tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của người dân trên địa bàn tỉnh. Hội thi được tổ chức theo 2 vòng (cấp huyện và cấp tỉnh). Các đội thi có thành tích xuất sắc ở cấp huyện sẽ tham gia Hội thi cấp tỉnh dự kiến vào cuối tháng 8/2021 tại thành phố Nha Trang.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh, chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trong việc tham mưu Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh về việc thành lập Ban giám khảo, Tổ Thư ký; dự thảo Thể lệ; Bộ Câu hỏi và đáp án của Hội thi; lập dự toán kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Hội thi hiệu quả. Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi tại địa phương đạt hiệu quả.
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: