Liên kết website

Hơn 37.000 lượt thí sinh tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

01/06/2021

Nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như nâng cao nhận thức của mọi công dân Việt Nam về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Cuộc thi diễn ra trong 45 ngày (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 30/4/2021), toàn tỉnh có 37.949 lượt thí sinh tham gia thi. Đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đông nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo với 7.095 lượt thí sinh; huyện Lệ Thủy với 2.441 lượt thí sinh, huyện Quảng Trạch với 2.409 lượt thí sinh tham gia thi.
 
Trên cơ sở chấm điểm của Phần mềm thi  trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và căn cứ vào Thể lệ số 33/TL-BTC ngày 12/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 28/5/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 73 /QĐ-BTC ngày  28/5/2021 về việc công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, công nhận đạt giải đối với 24 cá nhân đã đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND” trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Nguyễn Lệ Quyên, học sinh lớp 9B, Trường TH và THCS Quảng Trường, huyện Quảng Trạch đạt giải Nhất; Nguyễn Thị Hồng Nhi, học sinh lớp 7A, Trường THCS Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch đạt giải Nhì; Đoàn Thị Chung giáo viên, Trường THCS Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch và Phạm Thị Thu Trang, học sinh lớp 6A, Trường THCS Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch đạt giải Ba.

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND” cũng đã công nhận đạt giải Khuyến khích đối với 20 cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND”.

Kết quả Cuộc thi đã góp một phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử tạo nên hiệu ứng tích cực giúp cán bộ và Nhân dân trong toàn tỉnh nhận thức rõ hơn về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; qua đó góp phần tích cực, động viên các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử.
Đoàn Hoà
Các tin đã đưa ngày: