Liên kết website

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tuyên truyền về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn

28/06/2022

Ngày 24/6/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND xã Đồng Phúc và xã Quảng Khê, huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (mỗi xã tổ chức 01 Hội nghị). Tham dự Hội nghị có đại biểu là đại diện Phòng Tư pháp huyện Ba Bể; lãnh đạo UBND xã và gần 100 người dân trên địa bàn xã Đồng Phúc và xã Quảng Khê.

      Tại Hội nghị báo cáo viên của Sở Tư pháp, Chi Cục kiểm lâm tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề về khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, với 3 chuyên đề: (1) Một số nội dung cần biết về chuyển mục đích sử dụng rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; khiếu nại, tố cáo; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; (2) Một số nội dung cần biết về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai; khiếu nại, tố cáo; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; (3) Một số nội dung cần biết về Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.
                                      
           Hội nghị được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 66/KH-STP ngày 08/04/2022 của Sở Tư pháp về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và phòng ngừa vi phạm pháp luật.
                                                                        
                                                                                                 Hòa Nguyễn
Các tin đã đưa ngày: