Liên kết website

Đồng Nai: Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 03/12/2009

Nhằm tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội để đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào nề nếp, có chiều sâu, ngày 30 tháng 11 năm 2009 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 9782/KH-HĐPH về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010.

Tiền Giang: Kết quả kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 02/12/2009

Ngày 02/10/2009, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-STP về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009, căn cứ vào kế hoạch này, từ ngày 13/10/2009 đến 05/11/2009, Sở Tư pháp đã tổ chức kiểm tra tại 10 Phòng Tư pháp cấp huyện và 18 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quy định mới về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại (Phần VIII) 30/11/2009

Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như việc kiểm sát hoạt động của TPL là một trong những vấn đề còn rất mới cả về lý luận cũng như thực tiễn ở Việt Nam. Do đó, để bảo đảm hoạt động của TPL tuân thủ đúng pháp luật, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan trong quan hệ giao dịch với TPL, văn phòng TPL, trên cơ sở quy định chung của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, kiểm sát hoạt động tư pháp và quy định của Luật THADS năm 2008, Nghị định số 61/2009/NĐ-CP đã có những quy định mang tính nguyên tắc về khiếu nại, tố cáo và kiểm sát hoạt động của TPL trong giai đoạn thực hiện thí điểm ở thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

Thực hiện “chấm điểm” về nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị 30/11/2009

Trong chiều ngày 27 tháng 11 năm 2009, Bộ Tư pháp và Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc đã làm lễ khởi động dự án hợp tác mới "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam" với tổng kinh phí hỗ trợ là 6.4 triệu đô la Mỹ, trong đó có 6.1 triệu đô la Mỹ từ Quỹ chung Một Liên hợp quốc do một số nhà tài trợ song phương đóng góp và hơn 300 ngàn đô la Mỹ là nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Hòa giải viên, Tuyên truyền viên cơ sở 30/11/2009

Trong 3 ngày từ 25 đến 27/11/2009, tại Nha Trang, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 150 đại biểu là Hòa giải viên, Tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Chi bộ Thanh tra sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: gắn việc thực hiện Cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị 30/11/2009

Thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp, 3 năm vừa qua Chi uỷ Thanh tra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong toàn thể đảng viên, công chức của đơn vị. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị

Bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII 30/11/2009

Sau hơn một tháng làm việc liên tục, hôm nay, ngày  27/11, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII sẽ kết thúc. Trước đó, làm việc tại hội trường, Quốc hội đã thảo luận Dự án Luật Thi hành án hình sự (THAHS) và dự án Luật An toàn thực phẩm

Một số nội dung cơ bản của Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất và tăng cường năng lực của Cục Trợ giúp pháp lý 30/11/2009


Để tăng cường công tác quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật TGPL trong phạm vi toàn quốc, đáp ứng yêu cầu của công tác TGPL trong tình hình mới, thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật TGPL, ngày 25/11/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3425/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất và tăng cường năng lực của Cục TGPL (Giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)” (sau đây gọi tắt là Đề án).
 

Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh triển khai công tác Tư pháp năm 2013 10/11/2009

Ngày 10/01/2013, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành năm 2013. Đồng chí Trần Minh Kỳ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng nhiều lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trưởng, phó Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã tham dự Hội nghị.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới 05/11/2009

       Xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là một trong 8 xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, đây là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Xác định một trong những nhân tố quan trọng là phải vận động, thuyết phục làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng, tạo sự đồng thuận qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung mạnh mẽ cho công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn mới.