Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình: Tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, Nhân dân xã Đồng Môn và Hưng Thi, huyện Lạc Thủy

22/05/2017

Thực hiện sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc giúp đỡ xã Hưng Thi và xã Đồng Môn, huyện Lạc Thủy (là 02 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II), trong các ngày từ 15 - 18/5/2017, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với UBND huyện Lạc Thủy tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật và tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân 2 xã Đồng Môn, Hưng Thi.

Tại các lớp học ở 2 xã, đã có trên 120 cán bộ, công chức và cán bộ bán chuyên trách, tổ trưởng tổ hòa giải; người có uy tín trong cộng đồng dân cư tại các thôn, bản được tập huấn kiến thức về Bộ luật Dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em; Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Trên 100 lượt người dân ở các xóm thuộc 2 xã được tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản liên quan đến các quyền dân sự, chính trị của người dân (quy định trong Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình. Ngoài ra, người dân địa phương cũng được tuyên truyền, giới thiệu chuyên sâu về Luật Trẻ em (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017).
Thông qua công tác tập huấn, tuyên truyền, đã góp phần trang bị thêm kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp trong cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật ở địa phương./.
                                                                                   Minh Ngọc
Các tin đã đưa ngày: