Liên kết website

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam 29/10/2018

Sáng ngày 26/10, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam và tập huấn, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa dự và phát biểu tại Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ và Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp là các báo cáo viên pháp luật tại Hội nghị; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và hơn 200 công chức, viên chức, người lao động.

Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Cà Mau: Hướng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 12/10/2018

Ngày 10/9/2018, Sở Lao động – TB&XH vừa ban hành Kế hoạch số 75/KH-SLĐTBXH hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật; góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bộ Giao thông vận tải: Hướng dẫn tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 12/10/2018

Bộ GTVT vừa có Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.

Công tác tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 12/10/2018

Với mục đích hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 9 tháng 11 hàng năm) và đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; hình thành ý thức, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trong nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo hiệu ứng tích cực, chuyển biến căn bản việc tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật trong thực thi công vụ của các cơ quan, ban, ngành, địa phương; phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày 10/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3796/KH-UBND về triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Bình Phước: Tổ chức Ngày pháp luật năm 2018 12/10/2018

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tổ chức 'Ngày Pháp luật' trong ngành kiểm sát nhân dân năm 2018 12/10/2018

Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật ' là chủ đề tổ chức Ngày pháp luật năm 2018 trong ngành kiểm sát nhân dân.

Bắc Giang triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật năm 2018 12/10/2018

Nhằm đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (09/11) trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

Quảng Bình: Ngày pháp luật năm 2018 được bắt đầu từ ngày 01/10 đến 30/11/2018, cao điểm trong tuần lễ 05/11 đến ngày 11/11/2018 12/10/2018

Đó là yêu cầu về tổ chức “Ngày pháp luật” tại Kế hoạch số 1319/KH-UBND ngày 07/8/2018 về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 và tổng kết 05 năm thực hiện “Ngày pháp luật”.

Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018 12/10/2018

Thực hiện Quyết định số 2186/QĐ-BTP ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018; Công văn số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 06/9/2018 về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày pháp luật Việt Nam) trên địa bàn tỉnh năm 2018, cụ thể như sau:

Lữ đoàn 144 tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 bằng hình thức sân khấu hóa 12/10/2018

Nằm trong chuỗi các đơn vị quân đội hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, trên cơ sở Hướng dẫn số 1081/HD-CT ngày 03/8/2018 của Cục Chính trị - BTTM, Kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị năm 2018, ngày 10/10/2018, Lữ đoàn 144 tổ chức “Ngày Pháp luật”.