Liên kết website

UBND thị xã Lai Châu: Hội nghị tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008- 2012 trên địa bàn thị xã 07/08/2012

Ngày 31/7/2012, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Lai Châu đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2008- 2012. Tham dự Hội nghị có đồng chí Triệu Thị Vân -  Bí thư thị ủy, đồng chí Nguyễn Thế Thắng - Chủ tịch HĐND thị xã và đại diện lãnh đạo sở, phòng Tư pháp thị xã. Đồng chí Đinh Quốc Hùng - Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã chủ trì Hội nghị


Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tổ chức phổ biến pháp luật cho phụ nữ 06/08/2012

Triển khai Chương trình phối hợp số 14/2002/CTPH-TP-PN ngày 02/10/2002 về phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai đã phối hợp với Hội phụ nữ thành phố tổ chức thực hiện nhiều hoạt động phổ biến pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên tỉnh Bình Thuận 06/08/2012

Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được các cấp, các ngành quan tâm, đặc biệt là Tỉnh đoàn, đã đem lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên.

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Sóc Trăng 06/08/2012

Sáng 01/8/2012, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tổ chức phổ biến pháp luật cho phụ nữ 06/08/2012

Triển khai Chương trình phối hợp số 14/2002/CTPH-TP-PN ngày 02/10/2002 về phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai đã phối hợp với Hội phụ nữ thành phố tổ chức thực hiện nhiều hoạt động phổ biến pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên tỉnh Bình Thuận 06/08/2012

Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được các cấp, các ngành quan tâm, đặc biệt là Tỉnh đoàn, đã đem lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên.

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Sóc Trăng 06/08/2012

Sáng 01/8/2012, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Bình Thuận: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 02/08/2012

Sáng ngày 27/7/2012, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Ông Lê Tiến Phương – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Bình Thuận: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 02/08/2012

Sáng ngày 27/7/2012, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Ông Lê Tiến Phương – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công hội thi “pháp luật với thanh thiếu niên thành phố Đà Nẵng” năm 2012 01/08/2012

Thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch số 2536/KH-UBND ngày 20/4/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố, phổ biến kịp thời và sâu rộng các quy định của pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của thanh thiếu niên trên các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức pháp luật của thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục thanh thiếu niên chấp hành pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công Hội thi “Pháp luật với Thanh thiếu niên thành phố Đà Nẵng năm 2012”.