Liên kết website

Lai Châu: Ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 28/02/2012

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trên cơ sở Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2009 đến năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ngày 27/2/2012 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

Yên Bái: Ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 24/02/2012

Ngày 21/02/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

Năm 2012 Bắc Kạn tổ chức Hội thi “Cán bộ chính quyền cơ sở với pháp luật” lần thứ I tỉnh Bắc Kạn 24/02/2012

Đây là một trong số những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được ban hành tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 08/02/2012.

Yên Bái: Kết quả sau 02 năm thực hiện Đề án “tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2010 - 2015” trên địa bàn tỉnh 22/02/2012

Ngày 03/3/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010 – 2015”. Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Lai Châu: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 22/02/2012

Ngày 21/02/2012, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Phùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các thành viên của Hội đồng là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và phóng viên Báo Lai Châu, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Bắc Giang: Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - Tạo bước đột phá trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 21/02/2012

Ngày 17/02/2012, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng và đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Hội đồng, UBND các huyện, thành phố.

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 17/02/2012

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện các Kế hoạch, Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật để đáp ứng yêu cầu PBGDPL trong giai đoạn mới; ngày 15/02/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 với những nội dung:

Cà Mau: Ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 17/02/2012

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 và Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015; để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2012, ngày 13/02/2012 UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch PBGDPL năm 2012.

Bình Định: Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 16/02/2012

Ngày 07/02/2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

Năm 2012: Khánh Hoà chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 15/02/2012

Ngày 10/02/2012, UBND tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức họp Hội đồng phối hợp (HĐPH) công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh đánh giá kết quả công tác PBGDPL năm 2011 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2012. Đồng chí Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPH của tỉnh chủ trì cuộc họp.