Liên kết website

Người có "duyên" với công tác hòa giải 06/01/2012

“Nếu Tổ Hòa giải nào cũng làm tốt như Tổ hoà giả thôn Đống Đa, Hòa giải viên nào cũng tích cực, nhiệt tình và tận tâm với công việc như ông Vũ thì công việc của chính quyền cơ sở sẽ được giảm tải rất nhiều” - Đó là nhận xét của ông Nguyễn Định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Ninh Sim khi nói về công tác hoà giải.

Nghệ An: Ấn tượng từ một hội thi 06/01/2012

Bằng những hiểu biết về pháp luật, truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, bằng sự kiên nhẫn, khéo léo của mình, từng mối bất hòa, từng xích mích đã được hòa giải viên tháo gỡ dần. Các bên mâu thuẫn đã bình tĩnh nhận ra những thiếu sót, những hành xử chưa đúng, nhận ra những giá trị bền vững trong cuộc sống…Qua đó để thấy công tác hoà giải ở cơ sở thực sự là cầu nối xoá đi các mâu thuẫn, góp phần hạn chế hậu quả xấu từ các tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

Kết quả triển khai thực hiện mô hình Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai 05/01/2012

"Ngày pháp luật" là một trong những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tỉnh Sóc Trăng với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 05/01/2012

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân luôn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, được sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về Chương trình công tác tư pháp năm 2011. Trong năm 2011, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng được thực hiện có nề nếp, thực sự đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Thái Bình: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2011 05/01/2012

Ngày 29/12/2011 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 và triển khai công tác năm 2012. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên.

Sóc Trăng: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 03/01/2012

Thực hiện Quyết định số 4061/QĐ-BTP, ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016. Ngày 20/12/2011, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án, theo đó mục tiêu của đề án là:

Thái Bình tích cực áp dụng, triển khai nhiều hình thức phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả 30/12/2011

Hội dồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình tổ chức Đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh gồm 11 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, tiến hành kiểm tra tại 10 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Công thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – cơ sở phía Bắc, Trường THPT Lê Quý Đôn, UBND thành phố Thái Bình, UBND huyện Vũ Thư, Hưng Hà, xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình), thị trấn Vũ Thư (huyện Vũ Thư). Qua kiểm tra, trong thời gian 3 năm từ năm 2008 - 2011 các sở, ngành, đơn vị, địa phương đều triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt hiệu quả cao.

Sóc Trăng: Họp Hội đồng phối họp công tác phổ biến giáo dục pháp luật 30/12/2011

Ngày 29/12/2011, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh để đánh giá tình hình hoạt động công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Yên Bái: Một số kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 29/12/2011

Thực hiện Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái ban hành Chương trình công tác của Sở và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra. Trong đó công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng thực hiện, năm 2011 đã đạt được một số kết quả sau:

Tỉnh Đoàn tỉnh Thái Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên 28/12/2011

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, được các cấp bộ đoàn tỉnh Thái Bình xác định là một trong những nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên, liên tục.