Liên kết website

Điểm mới trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật của Thông Tấn xã Việt Nam. 13/12/2010

Kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2010, mỗi tháng Ban Chỉ đạo phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thông Tấn xã Việt Nam sẽ tổ chức 01 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên bản tin văn bản pháp luật mới”. Câu hỏi sẽ được đăng trên Bản tin ra tuần cuối cùng của tháng.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND 13/12/2010

Ngày 10/12/2010, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND ngày 07/9/1999 về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số (khu vực miền Bắc).

Bộ Quốc phòng: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 06/12/2010

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tạo sự chuyển biến ngày càng vững chắc về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan – chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng, lực lượng Dự bị động viên và Dân quân tự vệ; hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường; ngăn ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật nhà nước, Bộ Quốc phòng triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011. Nội dung cụ thể như sau:

Bộ Quốc phòng: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 06/12/2010

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tạo sự chuyển biến ngày càng vững chắc về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan – chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng, lực lượng Dự bị động viên và Dân quân tự vệ; hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường; ngăn ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật nhà nước, Bộ Quốc phòng triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011. Nội dung cụ thể như sau:

Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường 02/12/2010

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhà giáo và người học; Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường khi có sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường 02/12/2010

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhà giáo và người học; Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường khi có sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2007-2010 10/11/2010

Sáng ngày 10/11/2010, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2007-2010. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin, Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Văn phòng Bộ. Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2007-2010 10/11/2010

Sáng ngày 10/11/2010, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2007-2010. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin, Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Văn phòng Bộ. Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quy định mới về báo cáo viên pháp luật 05/11/2010

Hôm nay, ngày 05 tháng 11 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BTP quy định về Báo cáo viên pháp luật. Thông tư này có 14 điều, quy định về tiêu chuẩn của Báo cáo viên pháp luật, thẻ báo cáo viên pháp luật, quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật…

Quy định mới về báo cáo viên pháp luật 05/11/2010

Hôm nay, ngày 05 tháng 11 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BTP quy định về Báo cáo viên pháp luật. Thông tư này có 14 điều, quy định về tiêu chuẩn của Báo cáo viên pháp luật, thẻ báo cáo viên pháp luật, quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật…