Cần Thơ tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

09/08/2019

Sở Tư pháp TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; sơ kết công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019.

Theo bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, công tác hòa giải ở cơ sở thời gian qua trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở được ban hành đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, ngày càng phát huy được vai trò, ý nghĩa quan trọng của hoạt động hòa giải ở cơ sở, góp phần đảm bảo ổn định, trật tự, an toàn xã hội và góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Luật Hòa giải ở cơ sở được ban hành tạo cơ sở pháp lý quan trọng, với cơ chế, chính sách cụ thể, nhất là các quyền của hòa giải viên được chú trọng, tạo thuận lợi trong việc phát huy vai trò, năng lực của đội ngũ này.
Tỷ lệ hòa giải thành đạt 80%
Theo Sở Tư pháp TP, thời gian qua các sở, ngành, cấp huyện và cấp xã tổ chức triển khai, quán triệt trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua hội nghị, tập huấn…; đồng thời, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở ra nhân dân dưới các hình thức phù hợp. Kết quả, đã tổ chức và lồng ghép tổ chức tuyên truyền được 123.740 cuộc với 2.519.873 lượt người dự. Sở Tư pháp phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tổ chức được 117 lớp tập huấn với gần 16.000 lượt người tham dự. Qua đó, đã tuyên truyền, phổ biến về Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành đạt hiệu quả. Các Câu lạc bộ pháp luật cũng đã tổ chức sinh hoạt được 3.945 cuộc với 95.827 lượt người dự.
Theo thống kê, toàn thành phố hiện có 635 Tổ hòa giải được thành lập ở các ấp, khu vực, khu có đông dân cư, các điểm chợ, chùa... với 4.280 hòa giải viên (trung bình mỗi Tổ hòa giải có từ 5 đến 7 thành viên). Các hòa giải viên được bầu là những người có phẩm chất đạo đức, uy tín, đại diện cho nhân dân, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tự nguyện tham gia làm công tác hòa giải. Chất lượng hoạt động của đội ngũ hòa giải viên ngày càng được nâng cao, giải quyết tốt các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.
Thời gian qua, để nâng cao nghiệp vụ kỹ năng của các Hòa giải viên, TP thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật. Cụ thể, TP đã tổ chức 45 lớp tập huấn, với gần 10.000 lượt hòa giải viên tham gia. Cung cấp 2.500 quyển Luật Hòa giải ở cơ sở cho đại biểu ban ngành, đoàn thể các cấp; làm tài liệu trang bị tại các tủ sách pháp luật địa phương, tủ sách tại các điểm Quán cà phê pháp luật trên địa bàn thành phố. Biên soạn, phát hành miễn phí ra nhân dân 18.000 tờ gấp tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở; 13.000 quyển sổ tay tuyên truyền thủ tục hành chính về hòa giải ở cơ sở; 750 quyển Sổ tay về nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; cung cấp 15.000 tài liệu phục vụ hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Ngoài ra, TP còn tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi cấp thành phố để nâng cao sự hiểu biết của người dân và hòa giải viên về hòa giải ở cơ sở.
Theo Sở Tư pháp TP, qua 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, TP tiếp nhận hòa giải ở cơ sở 14.632 vụ, việc; trong đó: hòa giải thành 11.697 vụ, việc (đạt tỷ lệ 80%). Số vụ, việc được hòa giải ở cơ sở chủ yếu là các tranh chấp liên quan đến dân sự (gần đây là các vấn đề liên quan về hụi…), hôn nhân và gia đình, đất đai, môi trường. Trong quá trình hòa giải, hòa giải viên vận dụng quy định của pháp luật có liên quan và vận dụng phong tục, tập quán, tình làng nghĩa xóm, chuẩn mực đạo đức để phân tích, giáo dục, giúp đỡ, thuyết phục các bên tự thỏa thuận, đi đến giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở thời gian qua vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như: tỷ lệ hòa giải thành đối với những vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai còn thấp; công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở chưa đáp ứng được chương trình khung do Bộ Tư pháp đề ra.
Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và các quận, huyện đã xây dựng, ban hành kịp thời các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, nhận thức tìm hiểu pháp luật trong nhân dân.
Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở
Tại hội nghị, ông Võ Văn Chính, Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng công tác hòa giải là đưa pháp luật vào đời thường để giải quyết các mâu thuẫn trong dân, làm tốt công tác này sẽ góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, giải quyết các mâu thuẫn mới phát sinh.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - đánh giá cao kết quả công tác hòa giải của TP trong 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh hòa giải cơ sở là công tác hết sức quan trọng, góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó với cộng đồng. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị cần quan tâm củng cố, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; tăng cường kinh phí, nguồn lực cho các tổ hòa giải để tạo điều kiện cho các tổ hòa giải hoạt động hiệu quả; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở, qua đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong công tác này và kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện.
Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP và các quận, huyện tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, định hướng cách tuyên truyền pháp luật trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin…
Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.
Sở Tư pháp TP Cần Thơ
Các tin đã đưa ngày: