Năm 2019, Quảng Bình có 146/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

13/02/2020

Theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tưởng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cần bảo đảm 04 điều kiện, đó là: (1) Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I, từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại II và từ 70% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại III; (2) Không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa; (3) Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên; (4) Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.
Trên cơ sở Quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Chủ tịch UBND cấp huyện, năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 146/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 91,82%). Có 13 xã, thị trấn tại 05 huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và Minh Hóa chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 8,17%), nguyên nhân chủ yếu do chưa đạt đủ điểm số theo quy định hoặc trong năm có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật.
ĐH
Các tin đã đưa ngày: