Bình Định: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức phiên họp tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 18/01/2012

Ngày 10/01/2012, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định tổ chức phiên họp tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Tổ chức tập huấn cho hòa giải viên về kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại tỉnh Bắc Giang 11/01/2012

Ngày 09/01/2012, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Bộ Tư pháp- Vụ PBGDPL đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang và Dự án phát triển tư pháp của cơ quan phát triển quốc tế Canada hỗ trợ tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng hoà giải cho 100 học viên là cán bộ quản lý và người tham gia công tác hoà giải ở cơ sở của huyện chỉ đạo điểm- huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 10/01/2012

Nhận thức vai trò quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và để triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 12/01/2004, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Hiệu quả từ việc đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ở phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 09/01/2012

Là một trong những phường thuộc khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, phường Tân Lập có 18 tổ dân phố với 3.155 hộ gia đình (1.4329 nhân khẩu). Trên địa bàn phường tập trung khá nhiều cơ sở kinh doanh thương mại, nhà hàng, khách sạn nên việc đưa các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống của mọi tầng lớp người dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đà Nẵng: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành phối hợp thực hiện đạt hiệu quả cao 09/01/2012

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2011 đạt được hiệu quả cao, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật. Có được kết quả này là do các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Nghệ An: những kết qủa nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06/01/2012

Triển khai Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 19/12/2003 và các chương trình, đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, UBND tỉnh nghệ An đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các cấp, các ngành triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Người có "duyên" với công tác hòa giải 06/01/2012

“Nếu Tổ Hòa giải nào cũng làm tốt như Tổ hoà giả thôn Đống Đa, Hòa giải viên nào cũng tích cực, nhiệt tình và tận tâm với công việc như ông Vũ thì công việc của chính quyền cơ sở sẽ được giảm tải rất nhiều” - Đó là nhận xét của ông Nguyễn Định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Ninh Sim khi nói về công tác hoà giải.

Nghệ An: Ấn tượng từ một hội thi 06/01/2012

Bằng những hiểu biết về pháp luật, truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, bằng sự kiên nhẫn, khéo léo của mình, từng mối bất hòa, từng xích mích đã được hòa giải viên tháo gỡ dần. Các bên mâu thuẫn đã bình tĩnh nhận ra những thiếu sót, những hành xử chưa đúng, nhận ra những giá trị bền vững trong cuộc sống…Qua đó để thấy công tác hoà giải ở cơ sở thực sự là cầu nối xoá đi các mâu thuẫn, góp phần hạn chế hậu quả xấu từ các tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

Kết quả triển khai thực hiện mô hình Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai 05/01/2012

"Ngày pháp luật" là một trong những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tỉnh Sóc Trăng với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 05/01/2012

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân luôn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, được sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về Chương trình công tác tư pháp năm 2011. Trong năm 2011, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng được thực hiện có nề nếp, thực sự đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.